Toelatingstest bij Kronenburgh IBS IQ test

Voldoe je niet aan de toelatingscriteria voor de Bachelor opleiding? Heb je bijvoorbeeld geen havo, mbo4 of vwo diploma, maar denk je het niveau van de opleiding toch aan te kunnen? Doe dan de ‘Kronenburgh IBS IQ-test’. De test wordt ook wel 21+ test genoemd, maar je kunt de test ook maken wanneer je nog geen 21+ bent.

De toelatingstest bestaat uit een capaciteitentest en een Engelse taaltest. Het is niet verplicht beide onderdelen te doen wanneer je kunt aantonen voor een onderdeel (capaciteitentest of Engels) reeds op niveau te zijn. Lees bij de opleiding van jouw keuze wat de toelatingseisen zijn.

Je kunt het aanmeldingsformulier voor de IBS IQ-test (zie in Word of in PDF) sturen naar info@ibs-kronenburgh.nl. Je ontvangt dan een factuur. Zodra de betaling is voldaan, kan de afname worden ingepland. Beide tests kunnen op 1 dagdeel worden gemaakt in ons collegegebouw of online onder toezicht.

Capaciteitentest

Wij gebruiken de volgende capaciteitentest: Differentiële Aanleg Test (DAT) Next Generation. De test bestaat uit drie onderdelen: figurenreeksen, cijferreeksen en analogieën. De DAT meet de cognitieve capaciteiten en doet een uitspraak over iemands verbale, numerieke en abstracte redeneervermogen. Deze drie onderdelen samen geven inzicht in iemands algemene intelligentie. De drie scores samen verschaffen inzicht in iemands capaciteiten om op het gevraagde niveau te presteren en iemands leervermogen. De 3 onderdelen van de DAT zijn adaptief. Dit betekent dat de test zich aan jouw niveau zal aanpassen. Jouw uiteindelijke score zal worden bepaald afhankelijk van de hoeveelheid moeilijkere of makkelijkere vragen die je hebt beantwoord.

Wij adviseren om je vooraf goed voor te bereiden en je dus te verdiepen in het type vragen.

De afname neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.

Voor deelname aan de capaciteitentest brengen wij € 125,- in rekening.

Engelse taaltest

De Engelse taaltest richt zich op de onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Het doel van de test is het bepalen van jouw niveau Engels. Je dient bij aanvang van de Bachelor opleiding te beschikken over minimaal B1, maar bijvoorkeur beschik je over het niveau B2.

Voor deelname aan de Engelse taaltest brengen wij € 99,- in rekening. De testafname duurt ongeveer 1 uur. De test kan in ons gebouw worden gemaakt of online.

IELTS opleiding en test

Wanneer blijkt dat je niet over het juiste niveau Engels beschikt, adviseren wij je een IELTS-opleiding te volgen bij bijvoorbeeld het Kronenburgh Language College in Den Haag.

De Kronenburgh toelatingstest Engels geeft geen toelating tot een Engelstalige Universiteit. Hiervoor moet je de IELTS test doen. Dit kan ook tijdens het eerste collegejaar. Het niveau dat je moet behalen verschilt per universiteit: IELTS 5.5 tot 6 wordt vaak gehanteerd. Wanneer gekozen wordt voor het afleggen van de IELTS test voorafgaande aan de start van onze opleiding, kan de taaltest als onderdeel van de toelatingstest bij Kronenburgh komen te vervallen. IELTS test kan worden gedaan op elk bltc-testcentre. Overigens krijg je vaak toegang tot een universiteit wanneer je twee jaar Engelstalig onderwijs hebt gevolgd (HNC + HND).

Bestel studiegids in print
Download digitale studiegids