International Business Management

International Business Studies

Bedrijfskunde

De Bachelor opleiding Business and Management van Kronenburgh International Business School wordt bij andere scholen ook wel ‘International Business Management’ of ‘International Business Studies’ genoemd. Vergelijk het programma maar eens. Een andere gangbare naam is ‘Bedrijfskunde’.

De bachelor Business and Management van Kronenburgh is een brede management opleiding waarbinnen de student ook een specialisatie kan kiezen in het tweede collegejaar.

Het voordeel van de opleiding bij Kronenburgh is de internationale erkenning van dit opleidingsprogramma omdat de opleiding is opgebouwd uit BTEC modules: een internationaal erkend, aangeboden en gewaardeerd opleidingssysteem. Tevens wordt de Bachelor graad afgegeven door de University of Essex.

Brede Management opleiding

De opleiding is opgebouw uit drie collegejaren:

 • Eerste jaar Higher National Certificate HNC
 • Tweede jaar Higher National Diploma HND
 • Derde jaar Top-up

In het HNC jaar volgt elke student hetzelfde programma. De verschillende managementgebieden staan geprogrammeerd. De student wordt breed opgeleid.

In het HND jaar zijn er ook weer enkele units voor alle studenten, maar er zijn ook specialisatie units in bijvoorbeeld de richting Business and Management, Operations, Law, HRM, Marketing, Accounting and Finance. Deze specialisatie wordt ook vermeld op het HND-diploma dat de student verkrijgt.

Het laatste collegejaar is er weer een standaardprogramma voor alle studenten. In het derde collegejaar is er ook weer een internship waarbij de studenten de ruimte hebben om in hun eigen specialisatie werkzaam te zijn.

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School

Wat maakt de opleiding bijzonder

 • het is een brede managementopleiding: alle managementdisciplines maken onderdeel uit van het curriculum;
 • het is een versneld programma: drie tot drienenhalf jaar in plaats van vier jaar;
 • het betreft een Internationaal BTEC4-5 collegeprogramma bij Kronenburgh en een Top-up University program;
 • het eerste collegejaar wordt afgerond met het Higher National Certificate HNC, het tweede collegejaar met het Higher National Diploma HND en de Top-up met een bachelor degree;
 • er wordt gewerkt met groepen van gemiddeld 15 studenten;
 • de medestudenten zijn positief en ambitieus;
 • er is een goede balans tussen theorie en praktijk: we behandelen de theorie die wordt toegepast door het maken van opdrachten: HNC business project, HND business research assignment, Top-up advanced business project;
 • de docenten zijn zelf ook werkzaam binnen het vakgebied waarin ze doceren;
 • het onderwijsprogramma is Engelstalig: de beste voorbereiding op internationaal universitair studeren en een functie bij internationaal werkende bedrijven.