BTEC van Pearson door Kronenburgh International Business School

Kronenburgh International Business School is erkend door Pearson. Kronenburgh maakt zo deel uit van Pearson’s internationale netwerk van vocational colleges, business schools and university’s. Onze Engelstalige International Business opleidingen zijn opgebouwd rondom BTEC modules. BTEC is een internationaal gebruikt onderwijssysteem van Pearson. De kwaliteit van de opleiding wordt dan ook bewaakt door Pearson.

De opleidingsprogramma’s van Kronenburgh International Business School omvatten verschillende BTEC units (modules).

Een BTEC unit is een set collegedagen rond één onderwerp zoals ‘Bedrijfsstrategie’ of ‘E-commerce’. BTEC is ontwikkeld in samenwerking met een breed scala aan betrokkenen zoals studenten, werkgevers, hoger onderwijsaanbieders, hogescholen en vakdeskundigen om ervoor te zorgen dat de kwalificaties voldoen aan hun behoeften en verwachtingen. BTEC-ontwikkelaars werken ook nauw samen met de relevante professionele instanties om te zorgen voor afstemming op erkende professionele normen. Daarom worden BTEC-kwalificaties algemeen erkend door het bedrijfsleven en het hoger onderwijs als beroepskwalificatie.

BTEC-kwalificaties in Business zijn zo ontworpen dat optimaal wordt ingespeeld op de behoefte van studenten aan hoogwaardig professioneel onderwijs en de vraag door internationale organisaties en bedrijven naar gekwalificeerd personeel .

Het BTEC systeem is eigendom van Pearson. Kronenburgh International Business School volgt de leerlijn Business. Een leerlijn is een serie van BTEC units die volgens de richtlijnen van Pearson. Het met goed gevolg doorlopen van een leerlijn mag dan resulteren in een certificaat of diploma:

Meer informatie over higher nationals.

het Higher National Diploma HND wordt wel vergeleken met het Associate HBO diploma. Maar er zijn wel verschillen: lees meer.

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Student housing in The Hague near Kronenburgh International Business School

Awarding body Pearson

Pearson is de grootste certificaat en diploma toekenningsinstantie (awarding body) in het Verenigd Koninkrijk met academische en beroepskwalificaties die wereldwijd worden erkend en gebenchmarkt. Pearson is zo ‘s werelds meest toonaangevende leerbedrijf. Elk jaar krijgen meer dan 100.000 BTEC-studenten met hun behaalde diploma toegang tot een universiteit.

Kronenburgh International Business School mag de Pearson BTEC opleidingen in licentie verzorgen. Op een certificaat en diploma van Kronenburgh International Business School is dus ook Pearson als ‘Awarding body’ zichtbaar.

Derde jaar bij een Internationale Universiteit

Het bachelorprogramma van de Kronenburgh International Business School bestaat uit twee academiejaren in Den Haag en een derde academiejaar aan een internationale universiteit.

Na het voltooien van de eerste twee jaar met een positief resultaat, ontvangt de student het Higher National Diploma in Business (HND). De HND is een toelatingseis om deel te nemen aan een TOP-up programma aan een internationale universiteit.

U kunt elke universiteit in elk land selecteren die een TOP-up programma aanbiedt en de HND accepteert als toelatingseis.

Het is logisch, maar niet strikt noodzakelijk om een ​​TOP-up programma te kiezen in International Business. Zie bijvoorbeeld de universiteit van Brighton.

Elke student zorgt zelf voor de inschrijving aan een universiteit voor het TOP-up programma.

Er zijn vaak ook aanvullende toelatingseisen voor het Engelse taalniveau. Daarom maakt IELTS English deel uit van het optionele college-programma en biedt het Kronenburgh Language College aanvullende training. Voor het volgen van deze opleiding worden extra kosten in rekening gebracht. De IELTS opleiding kan reeds voorafgaande aan de opleiding bij Kronenburgh Business College worden gevolgd.

We willen graag attenderen op het gegeven dat Universitaire toelatingscriteria altijd aan verandering onderhevig zijn. Controleer dus altijd de toelatingseisen voor opleidingen bij specifieke aanbieders van hoger onderwijs.

De academische titel die wordt behaald na het voltooien van het TOP-up programma met een positief resultaat kan ook verschillen per universiteit: Bachelor of Science (BSc) of Bachelor of Arts (BA). Het is belangrijk om te kijken welke titel het beste past bij het masterprogramma dat is bedoeld als vervolgopleiding.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School
Student sport in The Hague near kronenburgh International Business School

Het onderwijs van het Kronenburgh International Business College is Engelstalig

Engels is dé taal die internationale samenwerking mogelijk maakt. Om het Engelstalige onderwijs optimaal te kunnen benutten, is het noodzakelijk dat de student op een voldoende niveau zit. Dit betekent dat de student tijdens het eerder gevolgde onderwijs goede cijfers heeft behaald voor het vak Engels. Natuurlijk maakt een student die voltijds Engelstalig onderwijs volgt ook grote stappen, maar initieel is een goed niveau vereist voor een toelating. Bij voorkeur beschikt een student over het B2 niveau (of een B1 niveau met goede cijfers).

Ondanks het examenniveau van de vorige opleiding is het goed mogelijk dat een student een hoger niveau heeft. Maak de Cambidge intake test om een indicatie te krijgen van jouw niveau Engels en maak vervolgens een printscreen van de behaalde toetsresultaten.

Het Kronenburgh Language College biedt taaltrainingen voor studenten die een hoger niveau Engels willen bereiken.

om toegang te krijgen tot een Engelstalige Universiteit zijn er vaak extra eisen op het gebied van het niveau Engels. IELT is vaak een toelatingscriterium voor universiteiten. Het Kronenburgh Language College biedt de IELT taaltraining aan.