Gestructureerd en begeleid Business onderwijs

Als Kronenburgh International Business School bieden we gestructureerd en begeleid onderwijs gericht op het functioneren binnen het bedrijfsleven.

Zo weet iedereen wat er wanneer wordt verwacht en kan iedereen gaan voor kwaliteit.

Gestructureerd en begeleid

In deeltijd

Tijdens een collegedag (13.30 – 20.50 uur) staat altijd 1 unit (module) centraal, bijvoorbeeld de unit ‘Management Accounting’ gedurende de hele dag. Op deze manier kunnen we de diepte ingaan.

Tijdens de collegedag (middag en avond) behandelt de docent de nieuwe theorie (THINK). Tijdens het werk / de stage / eigen tijd doe je het praktische werk (Act).

Het praktische werk van de student wordt individueel beoordeeld. Het is dus niet zo dat er studenten zijn die kunnen meeliften op het werk van een ander.

Elke tweede en volgende collegedag starten we met een kick-off-test over de leerstof van de vorige collegedag. Op deze manier krijgt de student en de docent feedback over de individuele leerprocessen.

De laatste dag van de module is er een tentamentraining. Op deze manier ben je goed voorbereid op het tentamen. Tot slot zijn de presentaties bij de gemaakte opdrachten.

Zo groei je uit tot die professional waar het bedrijfsleven op zit te wachten (GROW).

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Student housing in The Hague near Kronenburgh International Business School

Stage, Internship, Business / Research Assignment

Bij Kronenburgh International Business School leer je veel tijdens de collegedagen. Zo bereiden we je voor op het werken binnen het bedrijfsleven. Alles wat je hebt geleerd, kun je weer toepassen in de praktijk. Ook nu zeggen we weer: THINK – ACT – GROW.

In het MBO spreken we over beroepspraktijkvorming (stage). Je maakt een aantal gestructureerde opdrachten aansluitend bij de specifieke situatie van het leerbedrijf. Als Kronenburgh zeggen we tegen het leerbedrijf: zie de student niet als een stagiaire, maar als een uitzendkracht. Na eerst even inwerken gaat onze student volwaardig meewerken. In deeltijd 650 uur per jaar.

In het Bachelorprogramma ga je in het eerste collegejaar een ‘Business Assignment’ uitvoeren. Pearson schrijf het onderwerp voor. Verder werk je zo veel als mogelijk projectmatig mee binnen het bedrijf. In het tweede en derde collegejaar ga je een ‘Research Assignment’ uitvoeren binnen een bedrijf. Ook hier werk je verder mee met de dagelijkse werkzaamheden / projecten binnen het bedrijf. In het tweede jaar schrijft Pearson de onderzoeksopdracht weer voor. In het derde jaar wordt de onderzoeksvraag gekozen in overleg met de Universiteit van Essex.

De uren die staan voor het internship (650 uur per jaar) mogen ook worden ingevuld via de reguliere werkzaamheden wanneer je werkzaam bent binnen een bedrijf / organisatie. Wanneer je werkt, hoef je dus niet nog apart een internship te gaan doen. Voor het maken van de assignments vind je dan in overleg met de werkgever voldoende tijd.

Voorbereiden op de ‘Business Culture’

Bij Kronenburgh International Business School zijn verschillende regels / codes uit het bedrijfsleven ook tijdens de opleiding van toepassing. Twee belangrijke regels / codes zijn ’tijd is tijd’ en ‘afspraak is afspraak’. Als je aan de verwachtingen voldoet, word je beloond. Als je dat niet doet, dan heb je een probleem met extra werk om de beoordelingen op een positief niveau te brengen. Wij vragen studenten netjes / zakelijk gekleed naar college te komen.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School