Gestructureerd en begeleid Business onderwijs

Als Kronenburgh International Business School bieden we gestructureerd en begeleid onderwijs gericht op het functioneren binnen het bedrijfsleven.

Zo weet iedereen wat er wanneer wordt verwacht en kan iedereen gaan voor kwaliteit.

Gestructureerd en begeleid

Tijdens een collegedag (9.00 – 16.20 uur) staat altijd 1 unit (module) centraal, bijvoorbeeld de unit ‘Management Accounting’ gedurende de hele dag. Op deze manier kunnen we de diepte ingaan.

Onze college dagen zijn verdeeld in twee delen. In de ochtend zijn er werkcolleges, in de middag is er practicum.

Tijdens de werkcolleges in de ochtend richten we ons op de nieuwe theorie gecombineerd met kleine oefeningen (THINK).

Tijdens het practicum werken we aan de opdrachten / cases / projecten. Zo maken we de theorie weer praktisch (ACT). De docent die ’s morgens de werkcolleges heeft verzorgd is er ’s middags om studenten te begeleiden tijdens het practicum. Het praktische werk van de student wordt individueel beoordeeld. Het is dus niet zo dat er studenten zijn die kunnen meeliften op het werk van een ander.

Aan het einde van de dag sluiten we af met een kleine einde-dagtoets. Op deze manier krijgt de student en de docent feedback over de individuele leerprocessen.

De laatste dag van de module is er een tentamentraining. Op deze manier ben je goed voorbereid op het tentamen. Na de tentamendag is er een collegevrije dag om de laatste verbeteringen door te voeren in de opdracht. Tot slot is er de presentatiedag als afsluiting van de unit.

Zo groei je uit tot die professional waar het bedrijfsleven op zit te wachten (GROW).

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Student housing in The Hague near Kronenburgh International Business School

Stage, Internship, Business / Research Assignment

Bij Kronenburgh International Business School leer je veel tijdens de collegedagen. Zo bereiden we je voor op het werken binnen het bedrijfsleven. Alles wat je hebt geleerd, kun je weer toepassen in de praktijk. Ook nu zeggen we weer: THINK – ACT – GROW.

In het MBO spreken we over beroepspraktijkvorming (stage). Je maakt een aantal gestructureerde opdrachten aansluitend bij de specifieke situatie van het leerbedrijf. Als Kronenburgh zeggen we tegen het leerbedrijf: zie de student niet als een stagiaire, maar als een uitzendkracht. Na eerst even inwerken gaat onze student volwaardig meewerken.In voltijd maak je 400 uur en in deeltijd 650 uur per jaar.

In het Bachelorprogramma ga je in het eerste collegejaar een ‘Business Assignment’ uitvoeren. Pearson schrijf het onderwerp voor. Verder werk je zo veel als mogelijk projectmatig mee binnen het bedrijf. In het tweede en derde collegejaar ga je een ‘Research Assignment’ uitvoeren binnen een bedrijf. Ook hier werk je verder mee met de dagelijkse werkzaamheden / projecten binnen het bedrijf. In het tweede jaar schrijft Pearson de onderzoeksopdracht weer voor. In het derde jaar wordt de onderzoeksvraag gekozen in overleg met de Universiteit van Essex.

De uren die staan voor het internship (650 uur per jaar) mogen ook worden ingevuld via de reguliere werkzaamheden wanneer je werkzaam bent binnen een bedrijf / organisatie. Wanneer je werkt, hoef je dus niet nog apart een internship te gaan doen. Voor het maken van de assignments vind je dan in overleg met de werkgever voldoende tijd.

Voorbereiden op de ‘Business Culture’

Om je goed voor te bereiden op het werken binnen het bedrijfsleven hanteren we bij Kronenburgh International Business School verschillende regels / codes uit het bedrijfsleven ook tijdens de collegedagen. Twee belangrijke regels / codes zijn ’tijd is tijd’ en ‘afspraak is afspraak’. Als je aan de verwachtingen voldoet, word je beloond. Als je dat niet doet, dan heb je een probleem met extra werk om de beoordelingen op een positief niveau te brengen.

Wanneer het gepast / functioneel is, dragen we een pak. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens bedrijfsbezoeken, als we externe sprekers verwelkomen tijdens een collegedag, als we opdrachtpresentaties doen of tijdens bepaalde programmaonderdelen van de studiereis. Op donderdag is het kledingvoorschrift ‘Tenue de Ville’.

We zien de werkende colleges (ochtend) als een vergadering binnen het bedrijfsleven. De mobiele telefoons zijn tijdens de vergadering uitgeschakeld. De voorzitter (de docent) heeft het woord en verwacht een actieve bijdrage van alle deelnemers (de studenten) tijdens de vergadering.

We zien het practicum (middag) als de reguliere werkzaamheden binnen het bedrijf. Natuurlijk lever je kwaliteit bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien nodig, zoekt je de samenwerking met andere medewerkers (studenten) en stel je vragen aan je teamleider (de docent). Je ontvangt elke dag feedback over de kwaliteit van je werk (einde-dagtoets), maar je ontvangt ook een beoordeling na elke tentamenperiode. Wanneer je je periodebeoordeling ontvangt, geven de docenten ook een cijfer voor professionaliteit. Hoe was je deelname tijdens de vergaderingen (werkcolleges), hoe werk je tijdens het practicum.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School
Student sport in The Hague near kronenburgh International Business School

Studiereis om voor altijd te herinneren

De studiereis is voor veel studenten één van de hoogtepunten van de opleiding. Het thema is ‘Ondernemen in het buitenland’. We bezoeken van (Nederlandse) ondernemers in het buitenland. Hoe zijn de ervaringen om als ondernemer in een ander land te ondernemen. Studenten waarderen de studiereis natuurlijk ook omdat je met je medestudenten nieuwe gezamenlijke ervaringen opdoet bijvoorbeeld ook tijdens het ‘culturele programma’ waaronder ook het verkennen van de stad in de avonduren valt.

De studiereis tijdens het eerste collegejaar. We bezoeken dan een stad binnen Europa.