Private Business School

Kronenburgh International Business School is een particuliere school: ‘private school’. Het onderwijs bij een particuliere school is anders dan binnen het reguliere onderwijs. Dat merk je omdat het onderwijs structuur biedt en wordt verzorgd in verkleinde groepen door docenten uit de praktijk.

Je merkt het ook aan het niveau van het onderwijs ++ en het tempo van het onderwijs: fast track.

Kleine groepen en gemotiveerde studenten

Kronenburgh International Business School is geen leerfabriek, maar een kleine school waar iedereen elkaar kent. Ouderejaars studenten staan klaar om nieuwe studenten te helpen en studie-ervaringen te delen.

Bij Kronenburgh werken we met groepen van gemiddeld 15 studenten. Zo krijg je dus veel aandacht en begeleiding van de docenten. Je bent bij Kronenburgh geen ‘studentnummer’.

Kronenburgh studenten kiezen er voor de opleiding versneld te doen en kiezen er voor ook meer te leren dan binnen het reguliere onderwijs. Kronenburgh studenten hebben dus ambitie. Dat maakt een groot verschil. Dat verschil merken ook de bedrijven waar onze studenten aan de slag gaan. Kronenburgers weten meer, nemen meer initiatief, vallen op!

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Student housing in The Hague near Kronenburgh International Business School

Docenten uit de praktijk

De docenten van Kronenburgh zijn zelf ook werkzaam in de praktijk van het bedrijfsleven. Kronenburgh zoekt voor elke BTEC unit een gespecialiseerde docent in het vakgebied. Leren van een vakman is heel anders dan leren van een docent uit het reguliere onderwijs. Docenten zien studenten als een nieuwe collega die ingewerkt gaat worden. Dit geeft meteen een heel andere manier van samenwerken tussen studenten en docenten. Onze docenten doen niets liever dan alles te vertellen over het vakgebied en ‘best practices’ te delen. Studenten worden serieus genomen in de ambities een professional te worden.

Begeleiding en kansen

Het werken met kleine groepen en een docent die de gehele collegedag met je optrekt zorgt er voor dat je veel begeleiding krijgt. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Als je vragen hebt, kom je gewoon langs bij de directeur en / of je studiebegeleider. Bij Kronenburgh willen we niets liever dan dat je de finish bereikt en met een internationaal erkend certificaat, diploma of graad hier weer geheel volgens planning Kronenburgh verlaat: klaar voor de volgende stap.

Met je studiebegeleider bespreek je je studievoortgang en hoe je ervoor kunt zorgen dat je je doelen bereikt.

Kronenburgh International Business School blijft jou kansen bieden, maar we leggen de lat nooit omlaag.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School
Student sport in The Hague near kronenburgh International Business School

Internationaal erkend onderwijs

Kronenburgh International Business School verzorgt erkend onderwijs. Het MBO3-4 onderwijs is erkend door het Ministerie van Onderwijs. Een mbo3-4 diploma wordt geregistreerd binnen het diplomaregister van het ministerie van Onderwijs Cultuur Wetenschappen OCW.

Binnen de bachelor is het Higher National Certificate HNC en Higher National Diploma HND erkend door Peason en zo ook het BTEC 3 programma. Behaalde certificaten en diploma’s worden geregistreerd binnen het internationale Pearson register.

De top-up, laatste jaar van het bachelor programma wordt verzorgd binnen de kaders van de Universiteit van Essex.

Al deze programma’s zijn gewaardeerd binnen het EQF (European Qualification Framework). Lees meer over het EQF.

Onze BTEC HNC, HND, Bachelor certificaten, diploma’s en graden komen voort uit het Angelsaksische onderwijssysteem (Het Engelse onderwijssysteem dus). Dit systeem wordt over de hele wereld gebruikt. Nuffic vergelijkt de diploma’s uit de verschillende Europesche landen (ook wanneer een land niet meer formeel lid is van de Europesche unie). Lees meer over de vergelijkbaarheid van certificaten, diploma’s en graden van het Engelse en Nederlandse onderwijssysteem.

Een diploma van Kronenburgh International Business School heeft dus een internationale waardering en is in het buitenland eenvoudig op waarde te schatten voor bedrijven en organisaties.

Versneld: Fast Track en hoog niveau

De opleidingen van Kronenburgh zijn versneld. Binnen het reguliere onderwijs duurt een MBO4 opleiding 3 of 4 jaar. Bij Kronenburgh duurt de MBO4 2 jaar. Een HBO opleiding duurt binnen het reguliere onderwijs 4 jaar. Bij Kronenburgh kun je de bachelor in 3 jaar afronden.

Ook het niveau van het onderwijs ligt op hoog niveau. Onze MBO opleiding is op havo niveau.

Onze Bachelor is op academisch niveau. Zo voer je in het tweede collegejaar al een research project uit. Binnen het reguliere onderwijs doen studenten dit veelal pas in het vierde jaar (en vaak ontbreekt dan het echte onderzoekskarakter). Het derde collegejaar, het TOP-up programma, wordt werk geleverd binnen de kaders van de University of Essex.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School