Private Business School

Kronenburgh International Business School is een particuliere school

Kronenburgh International Business School is een particuliere school: ‘private school’. Het onderwijs bij een particuliere school is anders dan binnen het reguliere onderwijs zoals bij een ROC of HBO-instelling. Dat merk je omdat het onderwijs structuur biedt en wordt verzorgd in verkleinde groepen door docenten uit de praktijk.

Je merkt het ook aan het niveau MBO+ en HBO+ en het tempo van het onderwijs: fast track.

Kleine groepen en gemotiveerde studenten

Kronenburgh International Business School is geen leerfabriek, maar een kleine school waar iedereen elkaar kent. Ook eerste- en tweedejaars studenten kennen elkaar. Tweedejaars studenten helpen de eerstejaars studenten op weg.

Bij Kronenburgh werken we met groepen van gemiddeld 15 studenten. Zo krijg je dus veel aandacht en begeleiding van de docenten. Je bent bij Kronenburgh geen ‘studentnummer’.

Kronenburgh studenten kiezen er voor de opleiding versneld te doen en kiezen er voor ook meer te leren dan binnen het reguliere onderwijs (MBO+ / HBO+). Kronenburgh studenten hebben dus ambitie. Dat maakt een groot verschil. Dat verschil merken ook de bedrijven waar onze studenten aan de slag gaan. Kronenburgers weten meer, nemen meer initiatief, vallen op!

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Student housing in The Hague near Kronenburgh International Business School

Docenten uit de praktijk

De docenten van Kronenburgh zijn zelf ook werkzaam in de praktijk van het bedrijfsleven. Kronenburgh zoekt voor elke BTEC unit een gespecialiseerde docent in het vakgebied. Leren van een vakman is heel anders dan leren van een docent uit het reguliere onderwijs. Docenten zien jou als een nieuwe collega die ingewerkt gaat worden. Dit geeft meteen een heel andere manier van samenwerken tussen studenten en docenten. Onze docenten doen niet liever dan jou alles te vertellen over het vakgebied en ‘best practices’ te delen. Docenten nemen jou serieus vanuit je ambities om ook een professional te worden.

Begeleiding en kansen

Het werken met kleine groepen en een docent die de gehele collegedag met je optrekt zorgt er voor dat je veel begeleiding krijgt. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Als je vragen hebt, kom je gewoon langs bij de directeur en / of je studiebegeleider. Bij Kronenburgh willen we niets liever dan dat je de finish bereikt en met een Kronenburgh certificaat, diploma of graad hier weer geheel volgens planning de school verlaat: klaar voor de volgende stap.

Kronenburgh geeft ook steeds nieuwe kansen. Als je niet geslaagd bent voor een unit, krijg je een herkansing.

Met je studiebegeleider bespreek je je studievoortgang en hoe je ervoor kunt zorgen dat je je doelen bereikt.

Kronenburgh International Business School blijft jou kansen bieden, maar we leggen de lat nooit omlaag.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School
Student sport in The Hague near kronenburgh International Business School

Erkend onderwijs

Kronenburgh International Business School verzorgt erkend onderwijs. Het MBO3-4 onderwijs is erkend door het Ministerie van Onderwijs. Het HBO onderwijs is erkend door Peason (BTEC 3, 4 en 5) (lees meer over Pearson). Een mbo3-4 diploma wordt geregistreerd binnen het diplomaregister van het ministerie van Onderwijs Cultuur Wetenschappen OCW. Een BTEC certificaat / diploma wordt geregistreerd binnen het internationale Pearson register.

Onze MBO, HBO, BTEC HNC, HND diploma’s zijn internationaal erkend en zijn gewaardeerd binnen het EQF (European Qualification Framework. Lees meer over het EQF.

Onze Europese systeem. Lees meer over diplomawaarderingen

Onze BTEC HNC, HND, BSc certificaten, diploma’s en graden komen voort uit het Angelsaksische onderwijssysteem (Het Engelse onderwijssysteem dus). Nuffic vergelijkt de diploma’s uit de verschillende Europesche landen (ook wanneer een land niet meer formeel lid is van de Europesche unie). Lees meer over de vergelijkbaarheid van certificaten, diploma’s en graden van het Engelse en Nederlandse onderwijssysteem.

Een diploma van Kronenburgh International Business School heeft dus een internationale waardering en is in het buitenland eenvoudiger op waarde te schatten voor bedrijven en organisaties.

Versneld: Fast Track en hoog niveau

De opleidingen van Kronenburgh zijn versneld. Binnen het reguliere onderwijs duurt een MBO4 opleiding 3 of 4 jaar. Bij Kronenburgh duurt de MBO4 International Business 2 jaar. Een HBO opleiding duurt binnen het reguliere onderwijs 4 jaar. Bij Kronenburgh kun je de opleiding in 3 jaar afronden.

Ook het niveau van het onderwijs ligt op hoog niveau. Onze MBO opleiding is op havo niveau. De gebruikte literatuur is vaak al op HBO niveau.

Ook onze HBO opleiding is op hoog niveau. Zo voer je in het tweede collegejaar al een research project uit. Binnen het reguliere onderwijs doen studenten dit veelal pas in het vierde jaar (maar vaak ontbreekt het echte onderzoekskarakter). Het derde collegejaar, het TOP-up programma is reeds op universitair niveau.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School