Het onderwijs bij Kronenburgh International Business School

Gestructureerd, begeleid, particulier, business

In het reguliere MBO en HBO onderwijs is het de gewoonte geworden dat studenten opdrachten krijgen en vervolgens zelf maar uitzoeken. Alles zelf ontdekken is een prima strategie voor later, maar je volgt niet voor niets een opleiding. Bij Kronenburgh International Business School krijg je eerste op een gestructureerde wijze onderwijs (werkcolleges) en werk je op school onder begeleiding van de docent aan je opdrachten tijdens het practicum.

Kronenburgh International Business School is een particuliere school. Dat merk je ook aan kleinere groepen en docenten uit de praktijk. Lees meer over de voordelen van particulier onderwijs.

De opleiding (zowel MBO als HBO) is opgebouwd uit BTEC units: een wereldwijd gebruikt, erkend en gewaardeerd onderwijssysteem.

Kronenburgh International Business School verzorgt de opleiding (zowel MBO als HBO) in licentie en onder toezicht van Pearson. Lees meer over BTEC and Pearson.

Hoe ons onderwijs is gestructureerd

Elk collegejaar bestaat uit collegeperiodes.E en collegeperiode omvat 8 tot 10 collegeweken. Een collegeperiode wordt afgesloten met een tentamenweek.

In elk collegejaar is de laatste periode een stageperiode (beroepspraktijkvorming).

De eerste dag van het collegejaar is het introductieprogramma. Eerst informeren we je over ons onderwijssysteem. Dan gaan we naar het strand voor enkele teambuildingactiviteiten zoals beachvolleybal en golfsurfen. Ook onze tweedejaars studenten zullen er zijn.

Tijdens een collegedag (9.00 – 16.20 uur) staat altijd 1 module centraal, bijvoorbeeld de module ‘Management Accounting’ gedurende de hele dag. Op deze manier kunnen we de diepte ingaan.

Onze college dagen zijn verdeeld in twee delen. In de ochtend zijn er werkcolleges, in de middag is er practicum.

Tijdens de werkcolleges in de ochtend richten we ons op de nieuwe theorie gecombineerd met kleine oefeningen (THINK).

Tijdens het practicum werken we aan de opdrachten / cases / projecten. Zo maken we de theorie weer praktisch (ACT). De docent die ‘s morgens de werkcolleges heeft verzorgd is er ‘s middags om studenten te begeleiden tijdens het practicum. Het praktische werk van de student wordt individueel beoordeeld. Het is dus niet zo dat er studenten zijn die kunnen meeliften op het werk van een ander.

Aan het einde van de dag sluiten we af met een kleine einde-dagtoets. Op deze manier krijgt de student en de docent feedback over de individuele leerprocessen.

De laatste dag van de module is er een examentraining. Op deze manier ben je goed voorbereid op het tentamen. Tijdens de laatste collegedag zijn tevens de mondelingen gepland.

Zo groei je uit tot die professional waar het bedrijfsleven op zit te wachten (GROW).

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Student housing in The Hague near Kronenburgh International Business School

Stage, Beroepspraktijkvorming, Business Assignment

Bij Kronenburgh International Business School leer je veel tijdens de collegedagen. Zo bereiden we je voor op het werken binnen het bedrijfsleven. Alles wat je hebt geleerd, kun kun je weer toepassen in de praktijk. Ook nu zeggen we weer: THINK – ACT – GROW.

In het MBO spreken we over beroepspraktijkvorming (stage). Je maakt een aantal gestructureerde opdrachten aansluitend bij de specifieke situatie van het leerbedrijf. Als Kronenburgh zeggen we tegen het leerbedrijf: zie de student niet als een stagiaire, maar als een uitzendkracht. Na eerst even inwerken gaat onze student volwaardig meewerken.

In het HBO ga je in het eerste collegejaar een ‘Structured Business Assignment’ uitvoeren. Je gaat dus aan de slag met een specifiek vraagstuk dat speelt binnen een bedrijf. In het tweede collegejaar ga je een ‘Research Project’ uitvoeren binnen een bedrijf. Ook hier werk je mee met de dagelijkse werkzaamheden.

Tijdens de laatste collegeperiode is er één collegedag roostervrij. Je kunt deze dag gebruiken om een ​​geschikt leerbedrijf te vinden.

Voorbereiden op de Business Culture

Om je goed voor te bereiden op het werken binnen het bedrijfsleven hanteren we bij Kronenburgh International Business School verschillende regels / codes uit het bedrijfsleven ook tijdens de collegedagen. Twee belangrijke regels / codes zijn ‘tijd is tijd’ en ‘afspraak is afspraak’. Als je aan de verwachtingen voldoet, word je beloond. Als je dat niet doet, dan heb je een probleem met extra werk om de modulecijfers op een positief niveau te brengen, terwijl andere studenten verder werken aan hun nieuwe doelen.

Wanneer het gepast / functioneel is, dragen we een pak. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens bedrijfsbezoeken, als we externe sprekers verwelkomen tijdens een collegedag, als we opdrachtpresentaties doen of tijdens bepaalde programmaonderdelen van de studiereis.

We zien de werkende colleges (ochtend) als een vergadering binnen het bedrijfsleven. De mobiele telefoons zijn tijdens de vergadering uitgeschakeld. De voorzitter (de docent) heeft het woord en verwacht een actieve bijdrage van alle deelnemers (de studenten) tijdens de vergadering.

We zien het practicum (middag) als de reguliere werkzaamheden binnen het bedrijf. Natuurlijk lever je kwaliteit bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien nodig, zoekt je de samenwerking met andere medewerkers (studenten) en stel je vragen aan je teamleider (de docent). Je ontvangt elke dag feedback over de kwaliteit van je werk (einde-dagtoets), maar u ontvangt ook een beoordeling na elke tentamenperiode. Wanneer je je periodebeoordeling ontvangt, geven de docenten ook een cijfer voor professionaliteit. Hoe was je deelname tijdens de vergaderingen (werkcolleges), hoe werk je tijdens het practicum.

Onze opleiding ‘International Business’ wordt ook wel aangeduid als ‘International Business Studies‘ of ‘International Business Management‘.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School
Student sport in The Hague near kronenburgh International Business School

Studiereis om voor altijd te herinneren

De studiereis is voor veel studenten één van de hoogtepunten van de opleiding. Het thema is ‘Ondernemen in het buitenland’. We bezoeken van (Nederlandse) ondernemers in het buitenland. Hoe zijn de ervaringen om als ondernemer in een ander land te ondernemen. Studenten waarderen de studiereis natuurlijk ook omdat je met je medestudenten nieuwe gezamenlijke ervaringen opdoet bijvoorbeeld ook tijdens het ‘culturele programma’ waaronder ook het verkennen van de stad in de avonduren valt (1 avond voor de terugreis).

Tijdens het MBO4 BTEC3 International Business programma is de studiereis tijdens het eerste collegejaar. We bezoeken dan een stad binnen Europa.

Tijdens het HBO programma bezoeken we een stad buiten Europa ook tijdens het eerste collegejaar.

(In het tweede collegejaar, zowel bij MBO als HBO, hebben we alle tijd nodig voor het afstuderen.)