Project omschrijving

Kronenburgh deeltijd MBO4 International Business Den Haag

Kronenburgh International Business School Den Haag verzorgt de tweejarige deeltijd MBO4 opleiding International Business. Het Engelstalige opleiding. De opleiding wordt bekroond met een MBO4 diploma en / of een BTEC International Level 3 Extended Diploma in Business.

Daarna kan weer gekozen worden voor ons vervolgprogramma: de HBO Bachelor BSC International Business.

Studenten worden breed opgeleid tot assistent business manager inzetbaar op vele fronten binnen het bedrijfsleven. Studenten nemen 1 dag per week deel aan de werkcolleges (middag en avond). De opdrachten bij elke college-unit worden uitgevoerd op het werk. Aanvullend zijn er praktijkopdrachten en een praktijkexamen aan het einde van de opleiding. Het is ook mogelijk de opleiding in 1 jaar af te ronden door deel te nemen aan de colleges op zowel dinsdag als op donderdag.

Het beroep:

In verschillende bedrijfsrollen kunnen studenten als assistent-manager een baan vinden in (internationale) ondernemingen zoals internationale groothandel, productiebedrijven en dienstverlening. De assistent-manager is ondernemend en creatief om zo commerciële inzichten in import en export te implementeren. De assistent-manager werkt binnen verschillende culturen en weet met internationale wet- en regelgeving om te gaan om zo verkoopdoelen te realiseren.

Wat maakt dit programma zo speciaal?
– Versneld MBO4-programma in één of twee jaar;
– Internationaal BTEC3 collegeprogramma;
– Gemiddelde groepen van 15 studenten;
– Positieve en ambitieuze collega-studenten;
– Goede balanstheorie en praktijk: ochtend: werkcolleges, middag: practicum;
– Huiswerkbegeleiding tijdens het practicum;
– Docenten die ook in de praktijk professioneel werken;
– Mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland;
– Engels gesproken: de beste voorbereiding op toegang tot de internationale hbo programma’s en een functie bij internationaal werkende bedrijven.

Meer informatie over Pearson en BTEC level 3.

Het studieprogramma:

Eerste jaar (Basisdeel):
Generiek:
– Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
– Office (Word, Excel en PowerPoint);
– Managing an Event, also including Effective Project Management;
– Investigating Retail Business;
– Research and Plan a Marketing Campaign;
– Sales Techniques and Process, also including: Investing Consumer Services;
– Business Finance;
– Relationship Marketing;
– Principles of Management;

– Business Internship / Beroepspraktijkvorming BPV.

Tweede jaar (Profieldeel):
Generiek:
– Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
– Business Decision Making;
– Exploring Business, also including: Pitching for a New Business;
– International Business: also including Procurement, Logistics and Export Planning;
– Financial Statements for Specific Business, also including: International Law;
– Macro and Meso Economics or Business Spanish;
– Cost and Management Accounting;
– Business Ethics, also including Business and Environmental Sustainability;
– Business Etiquette and Intercultural Business;

– Stage / Beroepspraktijkvorming BPV / Work Experience in Business.

De Keuzedelen zijn:
– Ondernemend Gedrag (K0072) en
– Persoonlijk Profileren (K0877) en
– of Lean Creatief (K0512) of Duurzaamheid in Beroep (K0031)

Meer informatie over Pearson en BTEC level 3.

De toelatingseisen:

Het Kronenburgh International Business-programma MBO4 / BTEC3 is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die willen worden opgeleid tot assistent manager binnen het internationale bedrijfsleven of willen doorstromen naar een HBO opleiding International Business.

De toelatingseisen zijn:
– Nederlands onderwijssysteem: ‘diploma vmbo gemengd of theoretische leerweg TL / mavo diploma’. Ook een overgangsbewijs ‘havo 3>4’ geeft toegang tot het programma. Onze opleiding is op het niveau van ‘havo 4-5’.
– Internationaal systeem: studenten van internationale scholen na 4 jaar secundair onderwijs niveau 2 in het Europees kwalificatiekader voor levenslang leren (EQF). Onze opleiding bevindt zich op niveau 4 EQF.

Om ervoor te zorgen dat studenten succesvol zijn in het Kronenburgh International Business Program waarin studenten zowel in het Engels worden onderwezen als beoordeeld, is het van cruciaal belang dat zij over een passend niveau van Engelse taalvaardigheid beschikken.

Studenten voor wie Engels niet de moedertaal is of die niet de laatste twee jaar in het Engels hebben gestudeerd, kunnen in het Engels aantonen op een standaard equivalent aan de hieronder geïdentificeerde niveaus:

 • Common European Framework of Reference (CEFR) level A2 (met goede cijfers, dus liefst B1 of B2)
 • PTE 51
 • IELTS 5.5; Reading and Writing must be at 5.5
 • or equivalent.

Wanneer de student niet op het juiste niveau Engels zit, volg dan een opleiding Engels bij het Kronenburgh Language College in Den Haag.

Sommige opleidingsmodules / units, bijvoorbeeld boekhouding en financiën, vereisen wiskundevaardigheden en we raden alle studenten ten zeerste aan:

 • Nederlands onderwijssysteem: Wiskunde en Economie in het vakkenpakket. Verder het landelijke of instellingsexamen Reken met positief resultaat hebben afgesloten op 3F.
 • International Education system: an A* to C grade GCSE Maths and/or 9 to 4 in GCSE Maths, prior to starting the course.

De examinering:

Het Kronenburgh International Business Program MBO4 / BTEC3 kan resulteren in twee diploma’s:
– het diploma MBO4 International Business; en
– het Pearson BTEC International Level 3 Extended Diploma in Business.

MBO4
Erkend onderwijs door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, crebonumer: 25133 Assistent Manager Internationale Groothandel (Nederlands diploma voor beroepsonderwijs internationaal erkend EQF4). Zie ook het kwalificatiedocument.

Je ontvangt het MBO4-diploma wanneer je een voldoende hebt voor de opleidingsmodules, je voldoet aan de slaagzakregeling, de stages voldoende zijn, aan de inspanningsverplichting Loopbaan en Burgerschap is voldaan en je geslaagd bent voor het praktijkexamen.

BTEC3
De modules worden beoordeeld met behulp van een beoordelingsschaal van Distinction (D), Merit (M), Pass (P) en Unclassified (U). Alle modules dragen evenredig (afhankelijk van de grootte van de module) bij aan het algemene kwalificatieniveau.
Om een ​​kwalificatie te krijgen, moet je alle modules (1080 GLH) voltooien, een Pass behalen of hoger in alle verplichte modules. 180 GLH alleen in U-klasse toegestaan ​​van andere (niet-verplichte) BTEC3-modules.

De planning:

In de deeltijdopleiding verzorgen we de eerstejaars colleges op dinsdagmiddag en -avond. De tweedejaars colleges op donderdagmiddag en -avond. De derdejaarscolleges zijn op woensdagmiddag en -avond.

Start colleges: dinsdag 10 november 2020.

Collegetijden: 13.30 tot 20.50 uur.

Bekijk het eerstejaarsprogramma

Bekijk het tweedejaarsprogramma

De investeringen

Kronenburgh is een particuliere school en daarom is er geen overheidsfinanciering. De investeringen zijn:

 • Collegegeld per collegejaar € 3.995,- (Optioneel te betalen in 10 termijnen per jaar: € 410,- per maand) (Collegetarief is inclusief: inschrijfgeld).
 • Eindexamen € 775,-
 • Studiemateriaal: eerste jaar € 775,- (op basis van 2018-2019) / Studiemateriaal tweede jaar € 580,- (op basis van 2018-2019) zie Studystore (Kronenburgh College) voor de werkelijke kosten. Het is mogelijk dat extra materiaal in rekening wordt gebracht.
 • Je neemt je eigen laptop mee. We werken met Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint (volledige softwareversies, dus geen beperkte versies)) minimaal 8 RAM werkgeheugen en USB-poort.
 • Je beschikt over een business suit

Het vervolgonderwijs:

Ons MBO4-diploma / BTEC3-diploma wordt geaccepteerd door internationale universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs.

Vervolgopleiding Nederlands systeem: HBO Commerciële Economie, Small Business en Retail Management en Sales- en Accountmanagement, Management Economie en Recht (MER), International Business.

Beste vervolg is de HBO Bachelor BSc International Business aangeboden door de Kronenburgh International Business School.

Vervolgopleiding Internationaal systeem:
– Hoger nationaal diploma in business HND;
– BSc (Hons) in Business en Management;
– BA (Hons) in Business en Finance;
– BA (Hons) en BSc (Hons) in Bedrijfskunde;
– BSc (Hons) in internationaal management;
– BSc (Hons) of BA (Hons) in Marketing;
– BSc (Hons) in Retail Management.

Aanbieders vervolgonderwijs kunnen de toelatingseisen voor opleidingen aanpassen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@ibs-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

Vraag studiegids in print
Download digitale studiegids
Meld je aan

‘Het gestructureerde onderwijs van het Kronenburgh College “Think – Act – Grow”, past bij mij! Het stimuleert om mooie resultaten te behalen.’

Student