Project omschrijving

HBO Online Bachelor International Business and Management

BTEC4-5 HNC/HND + TOP-up – EQF6 – 3.5-year programme – Undergraduate – BA(Hons)

Streef je ernaar om het internationale zakelijke landschap te leiden en te veranderen en je internationale ervaring en contacten een boost te geven? Wilt u kennismaken met de belangrijke beheergebieden? Wilt u worden uitgerust met gedegen kennis en overdraagbare vaardigheden die relevant zijn om senior functies binnen vele lonende gebieden veilig te stellen, waaronder internationale handel, transport- en logistieke bedrijven, financiële en investeringsinstellingen, overheidsinstanties en wereldwijde bedrijfsadviesbureaus? Meld je dan aan voor de online part-time Bachelor International Business and Management bij Kronenburgh International Business School te Den Haag.

Je wordt opgeleid tot een breed inzetbare internationale manager / ondernemer / business consultant. Tijdens de opleiding leer je organisaties verbeteren en bouw je aan je professionele ontwikkeling.

Online dus geen college

Met deze online bachelor volg je geen colleges. Je werkt zelfstandig de online leerstof door. Wel is er de mogelijkheid om een ​​docent vragen te stellen over de leerstof en de opdracht. Het mondelinge gedeelte van de opdracht wordt via zoom afgenomen.

Mocht je toch colleges willen volgen, zie:

Algemene Informatie

Carrière gericht onderwijs

De online deeltijd HBO Bachelor International Business and Management is gericht op het ontwikkeling van de praktische, interpersoonlijke en denkvaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn binnen het (internationale) bedrijfsleven. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met internationale werkgevers. Deze werkgevers zijn op zoek naar medewerkers met een grondige basis in de nieuwste praktisch toepasbare managementtechnieken. Zo maak je jouw meerwaarde snel duidelijk.

Je bent ook klaar voor een master opleiding bij een universiteit omdat je ervaring hebt opgedaan met onderzoek en academisch schrijven.

Wat maakt dit programma zo speciaal?
– Fast-track Bachelor online programma;
– Internationaal erkend BTEC4-5 HNC/HND collegeprogramma + Top-up University program;
– Toegankelijk voor studenten uit alle verschillende landen;
– Goede balanstheorie en praktijk;
– Opdrachtbegeleiding;
– Docenten die ook in de praktijk professioneel werken;
– Engelstalig: de beste voorbereiding op internationaal universitair studeren en een functie bij internationaal werkende bedrijven.

De Kronenburgh Online HBO Bachelor International Business and Management is een 3.5-jarige online opleiding. Het programma is gebaseerd op het internationale kwalificatiesysteem voor hoger onderwijs:

eerste jaar: BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business (HNC)
tweede jaar: BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business (HND)
derde jaar: Universitair TOP-up programma: Bachelor in Business (Hons)

Eerste collegejaar:

BTEC Level 4 Higher National Certificate (HNC) in Business

Het Level 4 Higher National Certificate in Business biedt studenten een brede inleiding op het vakgebied ‘Business’. Studenten doen praktische vakkennis op in de breedte middels colleges, zelfstudie en onderzoek. HNC afgestudeerden zullen nauwkeurig en gepast kunnen communiceren en werken met een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze hebben een reeks vaardigheden ontwikkeld om te zorgen voor effectief teamwork, probleemoplossend vermogen, het nemen van initiatieven, organisatorisch vermogen. Ze zullen flexibel zijn in hun benadering van zaken, veerkracht tonen onder druk en uitdagende doelstellingen behalen binnen de gegeven kaders. Meer informatie: www.highernationals.com.

BTEC Level 4 units

 • Business and the Business Environment
 • Marketing Processes and Planning
 • Human Resource Management
 • Leadership and Management
 • Accounting principles
 • Entrepreneurial Ventures
 • Financial Accounting
 • Managing a Successful Business Project
 • Internship

Tweede jaar:

BTEC Level 5: Higher National Diploma (HND) in International Business

Level 5 Higher National Diploma gediplomeerden hebben een goed begrip ontwikkeld van de principes in hun vakgebied en de toepassing hiervan in de breedte. Ze hebben geleerd om de geschiktheid van verschillende benaderingen voor het oplossen van problemen te beoordelen. Ze kwaliteiten ontwikkeld die nodig zijn voor het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het managen van besluitvorming. Het opleidingsprogramma streeft ernaar dat studenten professionele, zelfreflecterende individuen zijn die in staat zijn om aan de eisen van werkgevers in het bedrijfsleven te voldoen en zich aan te passen aan een constant veranderende wereld. Meer informatie: www.highernationals.com.

BTEC level 5 units

 • Research project
 • Operations and Project Management
 • Global Business Environment
 • Planning for Growth
 • Business IT-systems
 • Organisational Behaviour
 • Business Strategy
 • Internship

Derde jaar: TOP-up programma: Bachelor (Hons)

De volgende stap is het Top-up programma. Dit studiejaar bouwt voort op de opleiding HNC en HND en brengt je naar het bachelorniveau. Dit Top-up programma wordt aangeboden in samenwerking met de University of Essex en Kaplan Open Learning. Er is college bij Kronenburgh en online inclusief ander leermateriaal. De studiebegeleiding wordt verzorgd door Kronenburgh en de University of Essex. Lees meer over de Top-up. Dit programma wordt in 1,5 jaar afgerond.

Top-up level 6 units

 • Global Business Environment
 • Business Strategy
 • Strategic Human Resource Management
 • Business Law
 • International Marketing Strategy
 • Business Finance
 • Advance Business Project (an in-depth research)

Internship

Elk studiejaar is er ook een internship. Je maakt dan de business (research) assignments. Lees meer over internship.

Maak je eigen programma

Het is ook mogelijk om de HNC en HND online units naar eigen interesse te selecteren. Dit kan resulteren in eenheidscertificaten. Dit is een perfecte manier om kennis en vaardigheden op te bouwen bovenop eerdere opleiding en ervaring.

Eisen vooropleiding

– Nederlands onderwijs: MBO4, HAVO, of VWO-diploma;

– International onderwijs:

 • A BTEC Level 3 qualification in Business;
 • A GCE Advanced Level profile that demonstrates strong performance in a relevant subject or adequate performance in more than one GCE subject. This profile is likely to be supported by GCSE grades at A* to C (or equivalent and/or 9 to 4 (or equivalent) in subjects such as maths and English;
 • Other related UK Level 3 qualifications;
 • European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF): level 4 EQF;
 • An international equivalent of the above.

– Advies / gewenst:

 • Nederlands onderwijs: Wiskunde en Economie in het vakkenpakket.
 • International Education: an A* to C grade GCSE Maths and/or 9 to 4 in GCSE Maths, prior to starting the course.

Wanneer niet voldaan wordt aan de toelatingseisen, maar verwacht wordt de opleiding toch met goed gevolg te kunnen afronden, is er de optie tot het maken van de Kronenburgh IBS IQ-test.

Eisen beheersing Engelse taal

 • Common European Framework of Reference (CEFR) level B1 (met goede cijfers, dus liefst B2)
 • PTE 51
 • IELTS 5.5; Lezen en schrijven op 5.5
 • of vergelijkbaar
 • of 2 jaar Engelstalig onderwijs gevolgd.

Bij een onvoldoende beheersing kan een taalopleiding worden gevolgd bij het Kronenburgh Language College in Den Haag.

Om de onderwijssystemen in de verschillende Europese landen te kunnen vergelijken, werd het European Qualification Framework EQF ontwikkeld. Het Bachelor programma Business and Management is als volgt gewaardeerd (see Nuffic):

 • Higher National Certificate in Business HNC: EQF 5;
 • Higher National Diploma in Business HND: EQF 5;
 • Top-up Business and Management: EQF 6.

Bij Kronenburgh wordt elk succesvolle stap HNC>HND>Top-up beloond met een certificaat, diploma of graad.

HNC and HND

Kronenburgh International Business School verzorgt de onder licentie en toezicht van Pearson. Pearson Education Ltd.: het grootste diploma toekenningsorgaan van het Verenigd Koninkrijk met academische en beroepskwalificaties die wereldwijd worden erkend en gebenchmarkt. Pearson is ’s werelds meest toonaangevende leerbedrijf. Pearson verstrekt dan ook het internationaal erkende HNC certificate en het HND diploma.

Het programma is opgebouwd uit BTEC units. De Ofqual Regulated Qualifications Framework (RQF) Qualification numbers zijn:

 • Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business: 601/8364/0
 • Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business: 601/8365/2

Top-up

Tot slot de Top-up. Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met de University of Essex en Kaplan Open Learning. De University of Essex is een door het bedrijfsleven geprezen Britse openbare universiteit in het graafschap Essex in Groot-Brittannië. De kwaliteit van het onderwijs wordt zeer goed beoordeeld door de studenten. De Universiteit van Essex verstrekt de Bachelor graad.

Toetsing

Binnen het HNC en HND only-online programma doorloop je de volledige online module. Je maakt ook de opdrachten / vragen binnen de module. Binnen het managementsysteem van Kronenburgh moet dan 100% zijn aangegeven. Tevens wordt gekeken naar de tijd die is besteed. Conform de collegeplanning is er een theorie-examen. Het eindcijfer voor de theorie moet voldoende zijn om verder te kunnen. Dit is dus een conditioneel theorie-examen. In het Top-up programma zijn er geen theorie-toetsen meer.

Per unit krijg je een ‘opdracht’. Je laat zien dat je de theorie kunt toepassen binnen een praktijkcase. Ook ga je op zoek naar extra relevante theorie/literatuur en zorg je voor een bibliografie in je uitwerking. Je laat zien dat je met een kritische blik je eigen conclusies kunt trekken op basis van literatuur en geformuleerde adviezen. In de eerste twee jaar zit er ook een presentatiegedeelte bij de opdracht. In het top-up programma zijn er geen presentaties, maar doe je actief mee binnen het discussieforum. In het Top-up programma schrijf je naast de opdracht ook steeds een artikel. Zo wordt bij HNC, HND en Top-up steeds een portfolio van opdrachten opgebouwd. Het portfolio wordt beoordeeld om te bepalen of je voldoende studiepunten hebt behaald om in aanmerking te komen voor een certificaat/diploma/graad.

De planning uit het collegerooster moet worden aangehouden. Indien deadlines niet worden gehaald, worden extra kosten in rekening gebracht voor de inzet van de docent voor nakijken tentamen, opdracht en/of afnemen assessment.

In het online programma volg je de planning van de deeltijdopleiding. Je neemt ook deel aan de tentamens en het assessment van de deeltijdstudenten.

Start: Steeds wanneer er een nieuwe unit start, is het mogelijk om in te stromen en met de opleiding te starten:

 • dinsdag 30 augustus 2022
 • dinsdag 4 oktober 2022
 • dinsdag 1 november 2022
 • dinsdag 6 december 2022
 • dinsdag 24 januari 2023
 • dinsdag 7 maart 2023
 • dinsdag 11 april 2023
 • dinsdag 30 mei 2023

Lestijden: 13.30 uur tot 20.50 uur.

Gebouw: Lange Houtstraat 7 2511CV Den Haag

Collegeroosters:

HNC

• HNC deeltijdopleiding collegegeld € 3.320,- (of in 7 termijnen +3%)
• Literatuur- en administratiekosten € 800,-
• In totaal € 4.120,- per jaar

HND

• HND deeltijdopleiding collegegeld € 3.320,- (of in 7 termijnen +3%)
• Literatuur- en administratiekosten € 800,-
• In totaal € 4.120,- per jaar

Top-up

• Heel jaar £ 4.112,-  (€ 4.885,90) + halfjaar £ 2.056,- ( € 2.442,95) = £ 6.168,- (€ 7.328,85) voor 1,5 jaar
(prijzen zijn onderhevig aan wisselkoersen en wijzigingen van de University of Essex).
(Betalingsregeling in termijnen via Kaplan / University of Essex mogelijk)

Total Bachelor

HNC € 4.120,- + HND € 4.120,- + Top-up € 7.329- = € 15.569,-

Overige Kosten

Je brengt je eigen laptop mee. Wij werken met Microsoft Office suite (Word, Excel, PowerPoint (volledige softwareversies, dus geen gratis of beperkte versies).
Het is mogelijk dat er extra collegemateriaal in rekening wordt gebracht.
Bij studievertraging wordt € 100,- in rekening gebracht om de inschrijving bij Pearson voort te zetten.

Per Unit

Het is ook mogelijk een eigen programma samen te stellen. Dit kan een mooie aanvulling zijn op eerder genoten onderwijs en werkervaring. Er wordt bij het behalen van de module een certificaat afgegeven.

 • Per HNC/HND unit collegegeld deeltijd € 495,- (vooraf betalen)
 • Pearson Online unit: Literatuur- en administratiekosten € 100,- (vooraf betalen)
 • Non Pearson online unit: Literatuurstudiewinkel (verschilt per unit) Administratie (€ 60,-)
 • In totaal circa € 595,-.

Studiefinanciering

1. Je wordt ingeschreven bij Pearson (en Kronenburgh). Pearson is een internationale opleider gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Voor het Top-up-programma wordt je ingeschreven bij de University of Essex (via Kaplan Open Learning). Ook deze instellingen zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat je studiefinanciering kunt aanvragen als een student die in het buitenland studeert (ook al volg je de colleges bij Kronenburgh in Nederland).

Kijk op Duo ‘studeren in het buitenland‘ en lees over de voorwaarden en ontdek of je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Vraag de studiefinanciering tijdig aan. Duo beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk. Doe de aanvraag via duo.nl. Wanneer dit niet lukt, kun je dit formulier gebruiken.

Bij BTEC4-5 is er net als bij HBO Universiteit alleen studiefinanciering mogelijk voor studenten vanaf 18 jaar tot 30 jaar (tot 18 jaar ontvangen ouders kinderbijslag). De OV-kaart is er wel voor jongere studenten. Er is alleen studiefinanciering voor opleidingen in voltijd of duaal (leren en werken). Voor deeltijd (bbl) (dus niet in combinatie met werk) is er geen studiefinanciering.

2. Indien je niet voor studiefinanciering in aanmerking komt, is er de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie. Via het UWV kun je tot 1000,- per jaar aanvragen. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er op tijd bij!

3. Een werkgever kan de opleiding voor medewerkers bekostigen en fiscaal verrekenen.

Vervolgonderwijs

Na afronding van het HBO Bachelor programma kunnen studenten gaan werken of verder studeren: een masteropleiding bij een Nederlandse Universiteit of HBO onderwijsinstelling of een Internationale Universiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een van de volgende masteropleidingen:

 • ACCA Accounting MSc
 • Economics and Finance MSc
 • Human Resource Management MSc
 • Logistics and Supply Chain Management MSc
 • Management MSc
 • Marketing MSc

Je moet je ervan bewust zijn dat universitaire toelatingseisen altijd aan verandering onderhevig zijn. Bij een Universitaire master worden weer andere eisen gesteld dan een HBO master.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@ibs-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

Bestel studiegids in print
Download digitale studiegids
Meld je aan

‘This structured learning system of Kronenburgh “Think – Act – Grow”, just suits me. It stimulates in realising the best results.’

Student