Project omschrijving

International Business

Voltijd – BTEC International Level 3 Extended Diploma – EQF4 – in English – Pre-University

Is Nederland te klein voor je en is de wereld je speelveld? Ben je geïnteresseerd in culturele verschillen? Kun je snel goed contact maken met mensen en ga je voor een win-win? Ziet je exportmogelijkheden in de markt voor nieuwe producten of diensten? Wil je op zoek naar de beste producenten en beginnen met importeren?

In een steeds meer geglobaliseerde economie is het essentieel dat studenten een gedegen kennis ontwikkelen van de belangrijkste bedrijfsfuncties en hoe ze samenwerken, evenals een waardering van factoren zoals klant- en marktvereisten, concurrentie, duurzaamheid en economische, politieke en technologische verandering.

Schuilt er een internationale ondernemer in jou? Start dan het International Business BTEC3 Extended diploma programma bij Kronenburgh International Business School. Lees meer over BTEC3.

Breed toepasbaar binnen het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs

In dit programma werken studenten aan hun business skills: (1) cognitieve en probleemoplossende vaardigheden – kritisch denken, niet-routinematige problemen aanpakken, deskundige en creatieve oplossingen toepassen, systemen en technologie gebruiken; (2) interpersoonlijke vaardigheden – communiceren, samenwerken, onderhandelen en beïnvloeden, presteren; (3) intrapersoonlijke vaardigheden – zelfmanagement, aanpassingsvermogen en veerkracht, zelfcontrole en ontwikkeling.
Studenten zullen ook overdraagbare kennis en vaardigheden opbouwen als voorbereiding op de universiteit: (1) het vermogen om zelfstandig te leren, (2) het vermogen om actief en methodisch onderzoek te doen en (3) het vermogen om presentaties te geven en actieve groepsleden te zijn.

Wat maakt dit programma zo bijzonder?
– Fast track BTEC3 extended diploma (vergelijkbaar met MBO4, internationaal erkend);
– Pre University: Beste voorbereiding op een bacheloropleiding.
– Gemiddelde groepen van 15 studenten;
– Positieve en ambitieuze medestudenten;
– Goede balans theorie en praktijk: ochtend: hoorcolleges – middag: practicum;
– Opdrachten onder begeleiding tijdens het practicum (dus geen huiswerk);
– Docenten die ook beroepshalve in de bedrijfspraktijk werkzaam zijn;
– Mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland;
– De opleiding wordt zowel in het Engels gegeven: de beste voorbereiding op het hoger onderwijs en internationaal zakendoen.
– Ook open voor studenten uit Europese landen.

Lees meer over de keuze tussen havo of BTEC3 bij Kronenburgh.

Dit BTEC International Level 3 Extended Diploma in business (EQF4 full-time) is een 1-jarig Fast-track programma. Het programma is ontwikkeld voor studenten die opgeleid willen worden tot assistent of zelfstandig ondernemer of die willen doorstromen naar een bacheloropleiding Business en Management.

BTEC3 Extended Diploma Enterprise and Entrepreneur units

 • Research and Plan a Marketing Campaign
 • Principles of Management
 • Business Decision Making
 • Business Finance + Cost and Management Accounting
 • Entreprise and Entrepreneurs / Launch and Run an Enterprise / Survival and Growth
 • Intrepreneurship and Innovation in an Enterprise
 • Developing an Enterprise Strategy
 • Market research
 • Branding
 • Sales Techniques and Processes
 • Investigating Customer Services
 • Managing an Event
 • Digital Marketing
 • International Business
 • Business Internship / Vocational Practice.

Meer informatie over Pearson en BTEC level 3.

Dit programma staat open voor studenten uit Europa.

Dit programma staat ook open voor studenten buiten Europa die voldoen aan de criteria:

 • leeftijd van 18 jaar (op 1 oktober van het studiejaar) of ouder tot en met 23 jaar.
 • valt binnen het maximum aantal studenten van buiten de Europese Unie (Kronenburgh bekijkt de mogelijkheden en informeert de student).
 • een door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) verleende verblijfsvergunning voor 12 maanden.
 • een inschrijving van de woonplaats binnen de gemeente.

Toelatingseisen IND:

 • Nederland is het meest aangewezen land om het programma te volgen
 • het onderzoek levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het land van herkomst
 • voldoende middelen van bestaan ​​(i.e. collegegeld + leefgeld) (€ 756,45, tot 1-1-2022, jaarlijkse indexatie)
 • geldig paspoort
 • TBC-test, afhankelijk van nationaliteit
 •  ‘2 van de 3 eis’:
 1. nationaliteit Indonesië, Suriname of Zuid-Afrika
 2. familiebanden met rechtmatige status in Nederland ingezetenen
 3. beheerst de Nederlandse taal

Indien een student die zich inschrijft niet voldoet aan de toelatingseisen, zal Kronenburgh de student hiervan op de hoogte stellen en de student in staat stellen aanvullende documentatie aan te leveren om aan deze eisen te voldoen.

Vooropleiding

Studenten van internationale scholen na 5 jaar secundair onderwijs op niveau 2 in het European Qualifications Framework for Lifelong Learning (2EQF).
Andere vooropleiding is bespreekbaar.

Vereist niveau Engels

 • Common European Framework of Reference (CEFR) niveau A2 (met goede cijfers, dus bij voorkeur B1) / PTE 51 / IELTS 4.5 (algemene bandscore) bij voorkeur Lezen en schrijven is 5,5 of gelijkwaardig, of
 • Studenten die twee jaar Engels hebben gestudeerd.

Het is mogelijk om een ​​intaketoets Engels te doen.

Om de onderwijssystemen in de verschillende Europese landen te kunnen vergelijken, is het European Qualification Framework EQF ontwikkeld. De bacheloropleiding Bedrijfskunde en Management wordt als volgt beoordeeld (zie Nuffic):

Het BTEC International level 3 Extended Diploma in International Business: EQF4;

Assessment

We sluiten elke collegedag af met een einde-dag-toets over de theorie van die dag. Zo stimuleren we je om elke dag van je college echt een stukje theorie in je op te nemen. Ook krijgen jij en de docent dagelijks feedback of de theorie goed is aangekomen of dat herhaling of aanvullende uitleg nodig is. Aan het einde van de unit is er een theorie-examen.

Per unit krijg je ook een ‘opdracht’. Je laat zien dat je de theorie kunt toepassen binnen een praktijkcase. Ook ga je op zoek naar extra relevante theorie/literatuur en neem je een bibliografie op in je uitwerking. Je laat zien dat je met een kritische blik je eigen conclusies kunt trekken op basis van literatuur en geformuleerde adviezen. De opdracht bevat ook een presentatiegedeelte. Er wordt een portfolio van opdrachten opgebouwd. Aan de hand van het portfolio wordt beoordeeld of je voldoende studiepunten hebt behaald om in aanmerking te komen voor het diploma.

Introductie: Maandag 22 augustus 2022 maken we een start met het introductieprogramma. Wij informeren je over ons onderwijssysteem. Vervolgens gaan we naar het strand voor een aantal teambuildingactiviteiten zoals beachvolleybal en golfsurfen.

Start colleges: dinsdag 23 augustus 2022.

Tijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.20 uur.

Collegedag: In de ochtend doe je mee aan de werkcolleges. In de middag doe je mee aan het practicum. Tijdens het practicum doe je al het ‘huiswerk’ ondersteund door de docent.

Het collegejaar bestaat uit 3 periodes van 8 collegeweken (en 1 tentamenweek), gevolgd door een bedrijfsstage van circa 11 weken.

Een studiereis gepland voorafgaand aan de bedrijfsstage.

Collegerooster

 • Collegegeld Kronenburgh € 12.995,- (vooruitbetaling of in 10 termijnen € 1.332,-)
 • Collegegeld Pearson € 464,49 (vooruitbetaling)
 • Literatuur Pearson € 17,55 (vooraf betalen)
 • Literatuur Studystore € 250,- (vooraf betalen)
 • Lidmaatschap Bibliotheek € 35,-
 • In totaal € 13.727,04

Goed om te weten

 • Prijzen Pearson zijn onderhevig aan wisselkoersen.
 • Pearson kan de prijzen wijzigen.
 • Studystore literatuur is gebaseerd op prijzen van voorgaande studiejaren. Nieuwe bibliografieën zullen pas in de zomervakantie beschikbaar zijn.

Overige kosten

 • Je brengt je eigen laptop mee. Wij werken met Microsoft Office suite (Word, Excel, PowerPoint (volledige softwareversies, dus geen gratis of beperkte versies).
 • Je hebt een representatief pak (Tenue de Ville op donderdag, tijdens bedrijfsbezoeken en op verzoek van een docent).
 • Extra lesmateriaal/literatuur kan in rekening worden gebracht.
 • Bij studievertraging wordt € 100,- in rekening gebracht om de inschrijving bij Pearson (eventueel ook bij de Top-up university) voort te zetten.
 • Bij onvoldoende studieresultaten zijn er kosten voor het bijwonen van colleges, het afleggen van tentamens en beoordelingen (afhankelijk van wat nodig is).
 • Steunt de overheid NL studenten?

Kronenburgh is een particuliere school. Dit betekent dat het voor deze opleiding bij ‘Duo’ niet mogelijk is om een ​​studiebeurs / leenstelsel / OV-kaart aan te vragen.

Na het behalen van het BTEC International Level 3 Extended Diploma in Enterprise and Entrepreneurship kun je gaan werken of verder studeren. Het BTEC3 Extended-diploma wordt geaccepteerd door internationale universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs.

De beste voortzetting van de Kronenburgh International Business School is:

– 1-jarig Associate programma:  Full-time Associate International Business   of
– 3 /3,5-jarige bacheloropleiding:

(1) BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business (HNC)
(2) BTEC niveau 5 hoger nationaal bedrijfsdiploma (HND)

(3) TOP-up programma: Bachelor in Business and Management BA(Hons)

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@ibs-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

Vraag studiegids in print
Download digitale studiegids
Meld je aan

‘Het gestructureerde onderwijs van het Kronenburgh College “Think – Act – Grow”, past bij mij! Het stimuleert om mooie resultaten te behalen.’

Student