Hoe het bedrijfsleven en Kronenburgh samenwerkt

De afgelopen jaren heeft Kronenburgh met veel bedrijven samengewerkt. Studenten lopen stage, werken mee op afdelingen binnen de organisatie en werken aan opdrachten / binnen projecten.

De algemene conclusie is bijna altijd: we hebben een win-winsituatie. Een zeer waardevolle leerervaring voor de student. Het bedrijf heeft tijdelijk een paar extra handen gehad. Door het afronden van de opdrachten is het bedrijf gaan nadenken, zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Er zijn stappen vooruit gezet.

Meewerken / Projectondersteuning

Bij Kronenburgh zeggen we: ‘zie onze stagiaire, meer als een uitzendkracht. Je moet de kandidaat eerst inwerken, maar daarna krijg je er wél wat voor terug. Voor onze studenten is het het meest leerzaam om echt mee te werken in plaats van alleen met iemand mee te lopen. Leren door doen is veel effectiever voor zowel het bedrijf als de student.

BTEC3 International Business / Enterprise Entrepreneurship

Onze BTEC studenten worden heel specifiek opgeleid voor een functie binnen het internationale bedrijfsleven of Ondernemer Entrepreneur. Studenten moeten altijd gekoppeld worden aan een medewerker in dit functiegebied (dus iemand die het werk al binnen het bedrijf doet en de begeleiding kan verzorgen).

HNC, HND, Top-up Bachelor

Onze studenten werken verder ook gewoon mee binnen het bedrijf. In het eerste collegejaar HNC is meewerken op een projectenafdeling leerzaam. De student kan gekoppeld worden aan een projectleider. De student ondersteunt dan deze projectleider.

In het tweede collegejaar HND kiest de student voor een specialisatie: International Business, Operations, Marketing, Finance, HRM, Rechten, Vastgoed. In dit tweede jaar is het dan ook wenselijk dat de student meewerkt op een afdeling die aansluit bij deze specialisatie.

In aanvulling hierop krijgen studenten 1 specifieke opdracht mee vanuit de opleiding. Er wordt dan gekeken op welke wijze voor het bedrijf nuttige invulling gegeven kan worden aan deze opdracht.

Ook in het derde collegejaar is er ruimte om volop mee te werken binnen een bedrijf en een te definiëren opdracht uit te voeren.

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Student housing in The Hague near Kronenburgh International Business School

Omvang, administratie en erkenning

Omvang

De stage van een voltijd student is 400 uur jaarlijks vanaf begin april.

Bij een deeltijd student is de omvang van de stage / internship 650 uur, maar kan in overleg meer tijd worden besteed tot gemiddeld 3 dagen per week. In het derde jaar is zowel de voltijd als deeltijdstudent gemiddeld 3 dagen per week beschikbaar.

Een deeltijdstudent die voldoende uren werkzaam is binnen een bedrijf kan het bedrijf steeds als casus gebruiken. Extra stagelopen / een internship is dan niet nodig. De werkplek uren tellen dan mee

Administratie

Voorafgaand aan de stage / internship wordt een ‘internship agreement’ getekend. Aan het einde een ‘internship review report’. Zowel vanuit bedrijf als vanuit Kronenburgh wordt een stagebegeleider aangewezen (Supervisor).

Erkenning

Erkenning als leerbedrijf is niet nodig.

Melden stageplek

Graag nodigen wij u uit de samenwerking met de Kronenburgh studenten aan te gaan. Is er binnen uw bedrijf ruimte is voor een stageplek / internship? laat het ons dan weten. Wij vragen u dan een mail te sturen naar info@ibs-kronenburgh.nl. In dit mailbericht kunt u dan aangeven:

  • Naam bedrijf en uw contactgegevens
  • bij BTEC3: functie binnen het bedrijf
  • bij 1e jaars Bachelor: Naam en korte beschrijving project waar de student een bijdrage kan leveren
  • bij 2e jaars Bachelor: Naam specialisatie-afdeling waar de student kan meewerken
  • bij 3e jaars Bachelor: Onderzoeksvraag voor het Advance Business Project.

Wij plaatsen uw bericht dan op onze stage / internship pagina op ons intranet. Het is vervolgens aan de student om hierop te reageren.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School