Hoe het bedrijfsleven en Kronenburgh samenwerkt

De afgelopen jaren heeft Kronenburgh met veel bedrijven samengewerkt. Studenten lopen stage en werken mee. Binnen het bedrijf wordt veel samengewerkt. Aan opdrachten wordt gewerkt. De algemene conclusie is bijna altijd: we hebben een win-winsituatie. Een zeer waardevolle leerervaring voor de student. Het bedrijf heeft tijdelijk een paar extra handen gehad. Door het afronden van de opdrachten is het bedrijf gaan nadenken, zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, zijn stappen vooruit gezet.

Meewerken / Projectondersteuning

Bij Kronenburgh zeggen we: ‘zie onze stagiaire, meer als een uitzendkracht. Je moet de kandidaat eerst inwerken, maar daarna krijg je er wél wat voor terug. Voor onze studenten is het het meest leerzaam om echt mee te werken in plaats van alleen met iemand mee te lopen. Leren door doen is veel effectiever voor zowel het bedrijf als de student.

MBO3-4 / BTEC3 Business

Onze MBO studenten worden heel specifiek opgeleid voor een functie binnen het bedrijfsleven zoals Commercieel medewerker, (international) Junior Accountmanager, bedrijfsadministrateur, junior assistent-accountant, (directie)secretaresse, office of management assistant, juridisch medewerker, (online) marketingmedewerker, HR-medewerker, Intercedent, assistent-makelaar, teamleider. Studenten moeten altijd gekoppeld worden aan een medewerker in dit functiegebied (dus iemand die het werk al binnen het bedrijf doet).

HNC, HND, Top-up Bachelor

Onze studenten werken verder ook gewoon mee binnen het bedrijf. In het eerste collegejaar is meewerken op een projectenafdeling leerzaam. De student kan gekoppeld worden aan een projectleider. De student ondersteunt dan deze projectleider.

In het tweede collegejaar kiest de student voor een specialisatie: International Business, Small Business, Executive Management, Marketing, Operations, Finance, HRM, Rechten, Vastgoed. In dit tweede jaar is het dan ook wenselijk dat de student meewerkt op een afdeling die aansluit bij deze specialisatie.

Ook in het derde collegejaar is er ruimte om volop mee te werken binnen het bedrijf.

Legal Residency in The Hague at Kronenburgh International Business School
Student housing in The Hague near Kronenburgh International Business School

Assignment work

MBO4 / BTEC3

De opdracht die de studenten maken sluiten nauw aan op de functieprofielen van Commercieel medewerker, (international) Junior Accountmanager, bedrijfsadministrateur, junior assistent-accountant, (directie)secretaresse, office of management assistant, juridisch medewerker, (online) marketingmedewerker, HR-medewerker, Intercedent, assistent-makelaar, teamleider.

Bachelor HNC HND Top-up

Global assignment

Onze bachelor studenten krijgen 1 voorgeschreven business assignment mee. Deze opdracht wordt jaarlijks voor alle BTEC HNC HND studenten over de gehele wereld door Pearson bepaald. In 2020-2021 was dit ‘Talent Management’. Voor 2021-2022 is dit ‘Transformation in the Workspace’. Kortom een onderwerp relevant voor elk bedrijf. In het eerste jaar ligt het accent meer op projectmanagement. In het tweede jaar krijgt de opdracht meer een academisch onderzoekskarakter en de vertaling van de gevonden resultaten en conclusies binnen het bedrijf.

Advanced Business Project

In het derde jaar voert de student een groter academisch onderzoek uit. Hier kan expliciet op de wensen van het bedrijfsleven worden ingespeeld. De onderzoeksopdracht moet dan passen binnen een van de volgende of aanpalende management gebieden: Global Business Environment, Business Strategy, Strategic Human Resource Management, Business Law, International Marketing Strategy, Business Finance.

Omvang, administratie en erkenning

Omvang

De stage van een voltijdsstudent is 400 uur jaarlijks vanaf begin april.

Bij een deeltijd student is de omvang van de stage / internship 640 uur, maar kan in overleg meer tijd worden besteed tot gemiddeld 3 dagen per week.

In het derde jaar is zowel de voltijd als deeltijdstudent gemiddeld 3 dagen per week beschikbaar.

Administratie

Voorafgaand aan de stage / internship wordt een ‘internship agreement’ getekend. Aan het einde een ‘internship review report’. Zowel vanuit bedrijf als vanuit Kronenburgh wordt een stagebegeleider aangewezen (Supervisor).

Erkenning

Bij het MBO4 / BTEC 3 is er een erkenning van de leerplek vereist. Deze erkenning loopt via s-bb.nl.

Bij de bachelor speelt dit niet: een erkenning is niet nodig.

Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School
Student Corps in The Hague near Kronenburgh International Business School

Melden stageplek

Graag nodigen wij u uit de samenwerking met de Kronenburgh studenten aan te gaan. Is er binnen uw bedrijf ruimte is voor een stageplek / internship? laat het ons dan weten. Wij vragen u dan een mail te sturen naar info@ibs-kronenburgh.nl. In dit mailbericht kunt u dan aangeven:

  • Naam bedrijf en uw contactgegevens
  • bij MBO4 / BTEC3: functie binnen het bedrijf
  • bij 1e jaars Bachelor: Naam en korte beschrijving project waar de student een bijdrage kan leveren
  • bij 2e jaars Bachelor: Naam specialisatie-afdeling waar de student kan meewerken
  • bij 3e jaars Bachelor: Onderzoeksvraag voor het Advance Business Project.

Wij plaatsen uw bericht dan op onze stage / internship pagina op ons intranet. Het is vervolgens aan de student om hierop te reageren.