Project omschrijving

Deeltijd Bachelor (Hons)

International Business (BTEC4-5 HNC/HND + TOP-up)

Volg de deeltijd Bachelor (International) Business bij Kronenburgh International Business School te Den Haag. Je wordt opgeleid tot een breed inzetbare internationale manager / ondernemer / business consultant. Je maakt kennis met de belangrijke managementgebieden: strategy, marketing, international business, e-commerce, operations, finance, human resources.

Het internationaal gewaardeerde Engelstalige programma kan in 3 tot 4 jaar worden doorlopen.

Tijdens de opleiding voer je binnen het bedrijf waar je werk (of stage loopt) verschillende opdrachten uit.

Vanzelf sprekend kun je na het behalen van je Bachelor weer door voor je Master-graad.

Carrière gericht onderwijs

De deeltijd opleiding is gericht op het ontwikkeling van de praktische, interpersoonlijke en denkvaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn binnen het (internationale) bedrijfsleven. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met internationale werkgevers. Deze werkgevers zijn op zoek naar medewerkers met een grondige basis in de nieuwste praktisch toepasbare managementtechnieken. Zo maak je jouw meerwaarde snel duidelijk.

Je bent ook klaar voor een master opleiding bij een universiteit omdat je ervaring hebt opgedaan met onderzoek en academisch schrijven.


Wat maakt dit programma zo speciaal?
– Fast-track Bachelor programma in deeltijd;
– Internationaal erkend BTEC4-5 HNC/HND collegeprogramma + Top-up University program;
– Gemiddelde groepen van 15 studenten;
– Positieve en ambitieuze collega-studenten;
– Goede balanstheorie en praktijk;
– Opdrachtbegeleiding;
– Docenten die ook in de praktijk professioneel werken;
– Engels gesproken: de beste voorbereiding op internationaal universitair studeren en een functie bij internationaal werkende bedrijven.

Meer informatie over Pearson, BTEC level 4 HNC, BTEC5 HND en University TOP-up degree.

Het studieprogramma:

De Kronenburgh International Business Bachelor (Hons) is een drie- (tot vier)jarige deeltijdopleiding. Het programma is gebaseerd op Angelsaksische kwalificatiesysteem voor hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk (Engeland):

eerste jaar: BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business (HNC)
tweede jaar: BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business (HND)
derde / vierde jaar: Universitair TOP-up programma: Bachelor in Business (Hons)

Elke periode wordt dus ingewisseld met een certificaat, diploma of graad.

In het Nederlandse onderwijssysteem is HNC vergelijkbaar met HBO1 + 2: Associate. HND is vergelijkbaar met HBO3. Top-up is vergelijkbaar met HBO4. Bekijk hoe Nuffic het Nederlandse en Engelse onderwijssysteem met elkaar vergelijkt.

Eerste collegejaar:

BTEC Level 4 Higher National Certificate (HNC) in Business

Het Level 4 Higher National Certificate in Business biedt studenten een brede inleiding op het vakgebied ‘Business’. Studenten doen praktische vakkennis op in de breedte middels colleges, zelfstudie en onderzoek. HNC afgestudeerden zullen nauwkeurig en gepast kunnen communiceren en werken met een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze hebben een reeks vaardigheden ontwikkeld om te zorgen voor effectief teamwork, probleemoplossend vermogen, het nemen van initiatieven, organisatorisch vermogen. Ze zullen flexibel zijn in hun benadering van zaken, veerkracht tonen onder druk en uitdagende doelstellingen behalen binnen de gegeven kaders. Meer informatie: www.highernationals.com.

De BTEC4 units zijn:

 • Business and the Business Environment
 • Marketing Essentials
 • Human Resource Management
 • Management and Operations
 • Management Accounting
 • Innovation and Commercialisation
 • Business Law
 • Managing a Successful Business Project
 • Optional: IELTS English.

Tweede jaar:

BTEC Level 5: Higher National Diploma (HND) in Business

Op de Kronenburgh International Business School bieden we het Level 5 Higher National Diploma in ‘General Business’, waarmee studenten een Level 5 Higher National Diploma kunnen afleggen zonder zich aan een bepaald professioneel specialisme te verbinden. Dit biedt extra flexibiliteit voor het derde jaar aan internationale universiteiten.

Level 5 Higher National Diploma gediplomeerden hebben een goed begrip ontwikkeld van de principes in hun vakgebied en de toepassing hiervan in de breedte. Ze hebben geleerd om de geschiktheid van verschillende benaderingen voor het oplossen van problemen te beoordelen. Ze kwaliteiten ontwikkeld die nodig zijn voor het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het managen van besluitvorming. Het opleidingsprogramma streeft ernaar dat studenten professionele, zelfreflecterende individuen zijn die in staat zijn om aan de eisen van werkgevers in het bedrijfsleven te voldoen en zich aan te passen aan een constant veranderende wereld. Meer informatie: www.highernationals.com.

De BTEC5 units zijn:

 • Business Strategy
 • Tapping into New International Markets
 • E-commerce and Strategy
 • International Marketing
 • Statistics for Management
 • Value and Contribution to organisational Success
 • Organisational Behaviour
 • Research project
 • Optional: IELTS English

Derde jaar: TOP-up programma: Bachelor of Science Bsc / Bachelor of Arts BA (Hons)

De volgende stap is het TOP-up-programma. Kronenburgh biedt dit programma aan als blended learning. Dit betekent dat je online kunt werken en ook kunt deelnemen aan colleges en groepscoaching. Het programma kan in drie tot en met vier jaar worden afgerond.

Het TOP-up modules zijn:

 • Business Strategy
 • Global Business
 • International Marketing Strategy
 • Business Law
 • Business Finance
 • Strategic HRM

Het is ook mogelijk om fulltime te gaan studeren aan een universiteit die een TOP-up programma aanbiedt in bijvoorbeeld Engeland. Het Level 5 Higher National Diploma wordt door aanbieders van hoger onderwijs erkend als het voldoen aan de toelatingseisen voor veel relevante bedrijfsgerelateerde cursussen / bachelordiploma, bijvoorbeeld BA en BSc (Hons) in Business Studies. U dient zich ervan bewust te zijn dat toelatingseisen voor universiteiten altijd onderhevig zijn aan verandering. Check dus altijd de toelatingseisen voor opleidingen bij specifieke hogeronderwijsaanbieders. Ga voor meer informatie naar: https://degreecoursefinder.pearson.com

Meer informatie over Pearson, BTEC level 4 HNC, BTEC5 HND en University TOP-up degree.

De toelatingseisen:

Nederlands onderwijssysteem: MBO4, HAVO, VWO diploma

International education system:

 • A BTEC Level 3 qualification in Business
 • A GCE Advanced Level profile that demonstrates strong performance in a relevant subject or adequate performance in more than one GCE subject. This profile is likely to be supported by GCSE grades at A* to C (or equivalent and/or 9 to 4 (or equivalent) in subjects such as maths and English
 • Other related UK Level 3 qualifications
 • European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF): level 4 EQF.
 • An international equivalent of the above

Om ervoor te zorgen dat studenten succesvol zijn in het Kronenburgh International Business Program waarin studenten zowel in het Engels worden onderwezen als beoordeeld, is het van cruciaal belang dat zij over een passend niveau van Engelse taalvaardigheid beschikken. Studenten die niet-moedertaalsprekers van het Engels zijn en die hun laatste twee jaar niet in het Engels hebben gestudeerd, kunnen in het Engels aantonen op een standaard equivalent aan de hieronder geïdentificeerde niveaus:

 • Common European Framework of Reference (CEFR) level B1 (met goede cijfers, dus liefst B2)
 • PTE 51
 • IELTS 5.5; Reading and Writing must be at 5.5
 • or equivalent.

Wanneer de student zich niet op het juiste niveau Engels zit, adviseren wij eerst een IELTS opleiding te volgen bij het Kronenburgh Language College in Den Haag, zie www.lc-kronenburgh.nl. Dit kan ook tijdens het eerste collegejaar.

Sommige zakelijke aspecten, bijv. boekhouding en financiën vereisen wiskundevaardigheden en we raden alle studenten ten zeerste aan:

 • Nederlands onderwijssysteem: Wiskunde en Economie in het vakkenpakket. Verder het landelijke of instellingexamen Reken met positief resultaat hebben afgesloten op 3F.
 • International Education system: an A* to C grade GCSE Maths and/or 9 to 4 in GCSE Maths, prior to starting the course.

Wanneer niet voldaan wordt aan de toelatingseisen, maar u denkt de opleiding wel met goed gevolg te kunnen afronden, kunt u dit tijdens de inloopavond bespreken.

De examinering:

Bij Kronenburgh International Business School richten wij ons op het BTEC International Business Management programma. De Ofqual Regulated Qualifications Framework (RQF) Qualification numbers zijn:

 • Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business: 601/8364/0
 • Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business: 601/8365/2

The awarding institution is: Pearson Education Ltd.: het grootste diploma toekenningsorgaan van het Verenigd Koninkrijk met academische en beroepskwalificaties die wereldwijd worden erkend en gebenchmarkt. Pearson is ‘s werelds meest toonaangevende leerbedrijf.

Het behalen van de Bachelor graad gebeurt bij de Universiteit als aanbieder van het TOP-up programma.

In de deeltijdopleiding verzorgen we de eerstejaars colleges op dinsdagmiddag en -avond. De tweedejaars colleges op donderdagmiddag en -avond. De derdejaarscolleges zijn op woensdagmiddag en -avond.

Start colleges: dinsdag 29 september 2020.

Collegetijden: 13.30 tot 20.50 uur.

Bekijk het eerstejaarsprogramma

Bekijk het tweedejaarsprogramma

Bekijk het derdejaarsprogramma

Kronenburgh is een particuliere business school en dus betaalt de overheid niet mee aan het onderwijs.

Collegegeld:

 • HNC deeltijd € 4.495,- (optioneel in 10 termijnen € 461,-)
 • HND deeltijd € 4.495,- (optioneel in 10 termijnen € 461,-)
 • Top-up deeltijd (1 tot 2 jaar) € 6.000,- (optioneel in 10 termijnen € 615,-)

je brengt je eigen laptop mee voorzien van de Microsoft Office suite (Word, Excel, PowerPoint).

Collegegeld is inclusief:

 • aanmeldingskosten; en
 • studiemateriaal (het is wel mogelijk dat extra lesmateriaal wordt voorgeschreven, als indicatie tot € 250,- per jaar.

Voor het volgen van een TOP-up bij een universiteit in Engeland: zie de internetsite van de betreffende universiteit voor het kostenoverzicht.

Het vervolgonderwijs:

Na afronding van het Top-up programma kunnen studenten gaan werken of verder studeren: een masteropleiding bij een Nederlandse Universiteit of HBO onderwijsinstelling of een Internationale Universiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een van de volgende masteropleidingen:

 • ACCA Accounting MSc
 • Economics and Finance MSc
 • Human Resource Management MSc
 • Logistics and Supply Chain Management MSc
 • Management MSc
 • Marketing MSc

Je moet je ervan bewust zijn dat universitaire toelatingseisen altijd aan verandering onderhevig zijn. Bij een Universitaire master worden weer andere eisen gesteld dan een HBO master.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@ibs-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

Bestel studiegids in print
Download digitale studiegids
Meld je aan

‘This structured learning system of Kronenburgh “Think – Act – Grow”, just suits me. It stimulates in realising the best results.’

Student