Project omschrijving

Online Bachelor International Business

BTEC4-5 HNC/HND + TOP-up BA (Hons)

Steeds meer bedrijven concurreren op een wereldwijde markt en zijn daarom op zoek naar afgestudeerden met internationale kennis en ervaring. Dus heb jij interesse in verschillende economische en culturele omgevingen? Wil jij je know-how versterken op de verschillende managementgebieden zoals strategy, marketing, international business, e-commerce, operations, human resources en finance of legal/law? Wil jij doorgroeien naar een mooie functie binnen het internationale bedrijfsleven?  Meld je dan aan voor de online Bachelor International Business bij Kronenburgh International Business School te Den Haag.

Je wordt opgeleid tot een breed inzetbare internationale manager / ondernemer / business consultant. Tijdens de opleiding leer je organisaties verbeteren en bouw je aan je professionele ontwikkeling.

Het internationaal gewaardeerde Engelstalige Bachelor programma kan in 3 jaar worden doorlopen. Studenten vanuit alle landen van de wereld zijn welkom om deel te nemen (zie toelatingseisen).

Tijdens de opleiding voer je binnen het bedrijf waar je werkt (of stage loopt) verschillende opdrachten uit.

 • In het eerste jaar maak je kennis met de belangrijke managementgebieden: Bedrijfsomgeving, Marketing, Ondernemerschap, Management Accounting, Management Operations, Human Resources, Financial Accounting of Recht. Tijdens de stage werk je aan een business project.
 • In het tweede studiejaar specialiseer je je in International Business. De units die je volgt zijn: Business Strategy, Organisational Behaviour, Global Business Environment, E-commerce and Strategy, Operations and Project Management, Tapping into New International Markets. Tijdens de stage voer je een  onderzoeksproject uit.
 • In het derde studiejaar ga je dieper in op de inhoud of verbreed je deze weer. De units die je gaat volgen: Research Methodology, Marketing Strategy, Global Marketing, Brand Corporate, Marketing Issues, Globalisation Emerging Markets. Tijdens de stage doe je ook een afstudeerproject.

Vanzelf sprekend kun je na het behalen van je Bachelor weer door voor je Master-graad.

(Ben je op zoek naar de deeltijd klassikale Bachelor International Business?)

(Ben je opzoek naar de voltijd klassikale Bachelor International Business?)

Algemene Informatie

Carrière gericht onderwijs

De online opleiding is gericht op het ontwikkeling van de praktische, interpersoonlijke en denkvaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn binnen het (internationale) bedrijfsleven. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met internationale werkgevers. Deze werkgevers zijn op zoek naar medewerkers met een grondige basis in de nieuwste praktisch toepasbare managementtechnieken. Zo maak je jouw meerwaarde snel duidelijk.

Je bent ook klaar voor een master opleiding bij een universiteit omdat je ervaring hebt opgedaan met onderzoek en academisch schrijven.


Wat maakt dit programma zo speciaal?
– Fast-track Bachelor online programma;
– Internationaal erkend BTEC4-5 HNC/HND collegeprogramma + Top-up University program;
– Toegankelijk voor studenten uit alle verschillende landen;
– Goede balanstheorie en praktijk;
– Opdrachtbegeleiding;
– Docenten die ook in de praktijk professioneel werken;
– Engelstalig: de beste voorbereiding op internationaal universitair studeren en een functie bij internationaal werkende bedrijven.

Hoe werkt het per unit?

Je krijgt per unit toegang tot het digitale lesmateriaal van Pearson. Dit materiaal is interactief opgezet. Er zijn na elk theorieblok vragen. Er is de mogelijkheid om belangrijke elementen in de tekst te markeren en deze elementen worden meegenomen in jouw eigen samenvatting. Zo maak je je de leerstof snel eigen. Je volgt dus geen colleges.

Je krijgt per unit een professional toegewezen: jouw privé docent. De docent heeft in totaal 2 uur de tijd om je vragen te beantwoorden. Dit kan via de telefoon, mail of via een zoommeeting. Die twee uur mag verdeeld worden over verschillende sessies. Je kunt het beste steeds wat vragen opsparen.

Wanneer je hier klaar voor bent, krijg je een theorietest. Hiervoor moet je een voldoende halen.

Je krijgt een ‘assignment’ die je uitwerkt. Je laat zien dat je de theorie kunt toepassen in de praktijk. De praktijk van je werkgever of je gaat uit van informatie die je op internet hebt kunnen vinden over een bedrijf. Je laat zien dat je met een kritische blik zelf conclusies kunt trekken en adviezen kunt geven. Je levert een concept in en je krijgt feedback van de docent. Vervolgens lever je de definitieve versie in. Er is ook altijd een presentatiegedeelte bij de opdracht. Deze presentatie verzorg je online. Als eindoordeel moet je een pass behalen (maar beter een merit of distinction).

Vervolgens ga je weer door naar de volgende leerstof unit.

Meer informatie over Pearson, BTEC level 4 HNC, BTEC5 HND en University TOP-up degree.

Studieprogramma

De Kronenburgh Bachelor International Business is een driejarige online opleiding. Het programma is gebaseerd op het internationale kwalificatiesysteem voor hoger onderwijs:

eerste jaar: BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business (HNC)
tweede jaar: BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business (HND)
derde jaar: Universitair TOP-up programma: Bachelor in Business (Hons)

Elke periode wordt dus afgerond met een certificaat, diploma of graad.

In het Nederlandse onderwijssysteem is HNC vergelijkbaar met HBO1 + 2: Associate. HND is vergelijkbaar met HBO3. Top-up is vergelijkbaar met HBO4 Universitair. Bekijk hoe Nuffic het Nederlandse en Engelse onderwijssysteem met elkaar vergelijkt.

Eerste collegejaar:

BTEC Level 4 Higher National Certificate (HNC) in Business

Het Level 4 Higher National Certificate in Business biedt studenten een brede inleiding op het vakgebied ‘Business’. Studenten doen praktische vakkennis op in de breedte middels colleges, zelfstudie en onderzoek. HNC afgestudeerden zullen nauwkeurig en gepast kunnen communiceren en werken met een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze hebben een reeks vaardigheden ontwikkeld om te zorgen voor effectief teamwork, probleemoplossend vermogen, het nemen van initiatieven, organisatorisch vermogen. Ze zullen flexibel zijn in hun benadering van zaken, veerkracht tonen onder druk en uitdagende doelstellingen behalen binnen de gegeven kaders. Meer informatie: www.highernationals.com.

De BTEC4 units zijn:

 • Business and the Business Environment
 • Marketing Essentials
 • Human Resource Management
 • Management and Operations
 • Management Accounting
 • Managing a Successful Business Project
 • Entrepreneurship and Small Business Management
 • Financial Accounting or  unit Business Law
 • Optional: IELTS English.
 • Internship: Business Project.

Tweede jaar:

BTEC Level 5: Higher National Diploma (HND) in International Business

Op de Kronenburgh International Business School bieden we het Level 5 Higher National Diploma in ‘General Business’, waarmee studenten een Level 5 Higher National Diploma kunnen afleggen zonder zich aan een bepaald professioneel specialisme te verbinden. Dit biedt extra flexibiliteit voor het derde jaar aan internationale universiteiten.

Level 5 Higher National Diploma gediplomeerden hebben een goed begrip ontwikkeld van de principes in hun vakgebied en de toepassing hiervan in de breedte. Ze hebben geleerd om de geschiktheid van verschillende benaderingen voor het oplossen van problemen te beoordelen. Ze kwaliteiten ontwikkeld die nodig zijn voor het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het managen van besluitvorming. Het opleidingsprogramma streeft ernaar dat studenten professionele, zelfreflecterende individuen zijn die in staat zijn om aan de eisen van werkgevers in het bedrijfsleven te voldoen en zich aan te passen aan een constant veranderende wereld. Meer informatie: www.highernationals.com.

De BTEC5 units zijn:

 • Business Strategy
 • Organisational Behaviour
 • Global Business Environment
 • E-commerce and Strategy
 • Operations and Projectmanagement
 • Tapping into New and International Markets
 • Internship: Research Project
 • Optional: IELTS English

Derde jaar: TOP-up programma: Bachelor (Hons)

De volgende stap is het TOP-up-programma. Kronenburgh biedt dit programma aan als blended learning. Dit betekent dat je online kunt werken en ook kunt deelnemen aan colleges en groepscoaching. Het programma kan in drie jaar worden afgerond.

De level 6 TOP-up modules zijn:

 • Research Methodology
 • Principles of Strategy
 • Projectmanagement for Business
 • Entrepreneurship and Innovation
 • International Leadership
 • International Business and People Relations
 • Project / Dissertation

Het is ook mogelijk om fulltime te gaan studeren aan een universiteit die een TOP-up programma aanbiedt in bijvoorbeeld Engeland. Het Level 5 Higher National Diploma wordt door aanbieders van hoger onderwijs erkend als het voldoen aan de toelatingseisen voor veel relevante bedrijfsgerelateerde cursussen / bachelordiploma, bijvoorbeeld BA en BSc (Hons) in Business Studies. U dient zich ervan bewust te zijn dat toelatingseisen voor universiteiten altijd onderhevig zijn aan verandering. Check dus altijd de toelatingseisen voor opleidingen bij specifieke hogeronderwijsaanbieders. Ga voor meer informatie naar: https://degreecoursefinder.pearson.com

Meer informatie over Pearson, BTEC level 4 HNC, BTEC5 HND en University TOP-up degree.

Dit programma is toegankelijk voor studenten uit alle landen.

De toelatingseisen zijn:

– Nederlands onderwijssysteem: MBO4, HAVO, of VWO-diploma;

– International education system:

 • A BTEC Level 3 qualification in Business;
 • A GCE Advanced Level profile that demonstrates strong performance in a relevant subject or adequate performance in more than one GCE subject. This profile is likely to be supported by GCSE grades at A* to C (or equivalent and/or 9 to 4 (or equivalent) in subjects such as maths and English;
 • Other related UK Level 3 qualifications;
 • European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF): level 4 EQF;
 • An international equivalent of the above.

Om ervoor te zorgen dat studenten succesvol zijn binnen het Kronenburgh International Business Program waarin studenten zowel in het Engels worden onderwezen als beoordeeld, is het van cruciaal belang dat zij over een passend niveau van Engelse taalvaardigheid beschikken. Studenten voor wie Engels niet de moedertaal is of die de laatste twee jaar niet in het Engels hebben gestudeerd, kunnen het niveau Engels aantonen middels een van de onderstaande diploma’s:

 • Common European Framework of Reference (CEFR) level B1 (met goede cijfers, dus liefst B2)
 • PTE 51
 • IELTS 5.5; Reading and Writing must be at 5.5
 • or equivalent.

Wanneer de student niet op het juiste niveau Engels zit, adviseren wij eerst een IELTS opleiding te volgen bij het Kronenburgh Language College in Den Haag, zie www.lc-kronenburgh.nl. Dit kan ook tijdens het eerste collegejaar.

Sommige zakelijke aspecten, bijv. boekhouding en financiën vereisen wiskundevaardigheden en we raden alle studenten ten zeerste aan:

 • Nederlands onderwijssysteem: Wiskunde en Economie in het vakkenpakket. Verder het landelijke of instellingexamen Reken met positief resultaat hebben afgesloten op 3F.
 • International Education system: an A* to C grade GCSE Maths and/or 9 to 4 in GCSE Maths, prior to starting the course.

Wanneer niet voldaan wordt aan de toelatingseisen, maar de student denkt de opleiding wel met goed gevolg te kunnen afronden, is een gesprek altijd mogelijk.

Kronenburgh IBS 21+ test

Voldoe je niet aan de toelatingscriteria, maar denk je het niveau van de opleiding toch aan te kunnen? Doe dan de Kronenburgh IBS 21+ test.

Examinering

Bij Kronenburgh International Business School richten wij ons op het BTEC International Business Management programma. De Ofqual Regulated Qualifications Framework (RQF) Qualification numbers zijn:

 • Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business: 601/8364/0
 • Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business: 601/8365/2

The awarding institution is: Pearson Education Ltd.: het grootste diploma toekenningsorgaan van het Verenigd Koninkrijk met academische en beroepskwalificaties die wereldwijd worden erkend en gebenchmarkt. Pearson is ‘s werelds meest toonaangevende leerbedrijf.

Het derde collegejaar, het TOP-up jaar, kun je gaan volgen bij een universiteit in het buitenland of in deeltijd bij Kronenburgh International Business School.

Bij BTEC wordt gewerkt met een portfolio opbouw. Bij elke unit maak je een opdracht en moet je voldoen aan de aanvullende eisen vanuit het onderwijs. Alle positief afgeronde opdrachten bij elkaar geven het totale portfolio dat zal worden beoordeeld om te bepalen of je voldoende credits hebt behaald om in aanmerking te komen voor een certificaat / diploma / graad. Ook het laatste TOP-up deeltijd collegejaar bij Kronenburgh werkt dus met de portfolio opbouw zoals hierboven beschreven.

Doe je het TOP-up jaar bij een universiteit in het buitenland, dan zijn de eisen van die specifieke universiteit van toepassing om je bachelor graad te behalen.

Planning

In de online deeltijdopleiding bepaal je zelf je planning. Als standaard richtlijn kan 5 weken per module worden aangehouden.

Het advies is om de standaard volgorde van de modules aan te houden gezien de opbouw van de leerstof:

Het is echter wel mogelijk om hier vanaf te wijken.

Het is ook mogelijk om alleen de units van jouw interesse te doen. Bij een succesvolle afronding van een unit ontvangt je een certificaat.

Investering

Collegegeld:

 • HNC / HND per unit € 515,-.
 • 8 units per jaar, dus € 4.120,- per jaar.
 • Bij studievertraging wordt € 30, – in rekening gebracht om de inschrijving bij Pearson te continueren.
 • Top-up online € 6.000,- (prijzen nog onder voorbehoud).

Collegegeld is inclusief:

 • aanmeldingskosten; en
 • studiemateriaal (het is wel mogelijk dat extra lesmateriaal wordt voorgeschreven, als indicatie tot € 250,- per jaar.
 • vraagbaak vakdocent, feedbackronde unit opdracht, beoordeling unit opdracht, afname online mondeling unit.

Betaalt de overheid mee?
De opleidingskosten die je maakt in 2021 zijn fiscaal verrekenbaar via de inkomstenaangifte. Lees meer op de site van de belastingdienst.

In 2022 komt er een nieuwe regeling: Stimulering Arbeidsmarktpositie. Via het UWV kunt u dan tot 1000,- per jaar aanvragen. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er vanaf 2022 op tijd bij!

Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Vervolgonderwijs

Na afronding van het Top-up programma kunnen studenten gaan werken of verder studeren: een masteropleiding bij een Nederlandse Universiteit of HBO onderwijsinstelling of een Internationale Universiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een van de volgende masteropleidingen:

 • ACCA Accounting MSc
 • Economics and Finance MSc
 • Human Resource Management MSc
 • Logistics and Supply Chain Management MSc
 • Management MSc
 • Marketing MSc

Je moet je ervan bewust zijn dat universitaire toelatingseisen altijd aan verandering onderhevig zijn. Bij een Universitaire master worden weer andere eisen gesteld dan een HBO master.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@ibs-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

Bestel studiegids in print
Download digitale studiegids
Download digitale studiegids
Meld je aan

‘This structured learning system of Kronenburgh “Think – Act – Grow”, just suits me. It stimulates in realising the best results.’

Student