Project omschrijving

Bachelor Business Accounting and Finance Management

Deeltijd – BTEC4-5 HNC/HND + TOP-up – EQF6 – 3.5-jarig – Engelstalig – Undergraduate – BA(Hons)

Zie jij voor jezelf een toekomstige carrière binnen het (internationale) bedrijfsleven? Wil jij opgeleid worden tot business manager en de financiële positie van het bedrijf goed in de vingers krijgen? Dan is deze bachelor opleiding ‘Business and Management’ met ‘Accounting and Finance Management’ als specialisatie precies wat je zoekt.

Binnen het managementteam binnen een bedrijf is het fijn wanneer ieder lid een specialisatie heeft zoals Operations, Marketing, HRM of Rechten. Wanneer jij kiest voor de specialisatie ‘Accounting and Finance Management’ ben je dus het aangewezen MT-lid om sparring-partner te zijn van de gespecialiseerd opgeleide medewerkers van de afdeling Financiën, de interne en/of externe accountant en investeerders.

Wanneer je de financiële wereld begrijpt kun je alle kanten op binnen het bedrijfsleven. Binnen elk bedrijf is een goed begrip van budgettering en financiële administratie vereist. Brede financiële kennis is natuurlijk ook handig als toekomstig ondernemer, maar ook super interessant als algemene kennis.

Als business manager met veel kennis van Financiën kun je voor het bedrijf waar je werkt veel betekenen. Hier past dan ook een goed salaris bij.

Is het voor jou een uitdaging om het bedrijf waar je werkt naar een toppositie te brengen door het optimaal inzetten van de financiële middelen?

Start dan de opleiding bij Kronenburgh International Business School en behaal je Bachelor’s degree van de University of Essex.

(Ben je opzoek naar de voltijd Bachelor Business Accounting and Finance Management?)

Algemene informatie

Carrière gericht onderwijs

De deeltijd Bachelor Business Accounting and Finance Management is gericht op het ontwikkeling van de praktische, interpersoonlijke en denkvaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn binnen het (internationale) bedrijfsleven. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met internationale werkgevers. Deze werkgevers zijn op zoek naar medewerkers met een grondige basis in de nieuwste praktisch toepasbare financiële instrumenten en werkwijzes. Zo maak je jouw meerwaarde snel duidelijk. Je bent ook klaar voor een master opleiding bij een universiteit omdat je ervaring hebt opgedaan met onderzoek en academisch schrijven.

Wat maakt dit programma zo speciaal?
– Internationaal erkend BTEC4-5 HNC/HND + Top-up programma: Fast-track;
– HNC/HND: 2-jarig business programma met specialisatie;
– Top-up: 1,5 jarig Business and Management programma in samenwerking met University of Essex;
– Fast-track Bachelor programma in deeltijd, klassikaal en/of optioneel online;
– Toegang voor studenten uit alle landen van de Europese Unie (EU);
– Gemiddelde groepen van 15 studenten;
– Positieve en ambitieuze collega-studenten;
– Goede balanstheorie en praktijk;
– Docenten die ook in de praktijk professioneel werken;
– Keuze: Internship (stage) of de werkzame uren binnen huidige functie laten meetellen.
– Engelstalig: de beste voorbereiding op internationaal universitair studeren en een functie bij internationaal werkende bedrijven.

De Kronenburgh deeltijd Bachelor International Business and Management is gebaseerd op het internationale kwalificatiesysteem voor hoger onderwijs:

(1) BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business (HNC)
(2) BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business (HND)
(3) TOP-up programma: Bachelor in Business BA(Hons)

(1) BTEC Level 4 Higher National Certificate (HNC) in Business

Het Level 4 Higher National Certificate in Business biedt studenten een brede inleiding op het vakgebied ‘Business’. Studenten doen praktische vakkennis op in de breedte middels colleges, zelfstudie en onderzoek. HNC afgestudeerden zullen nauwkeurig en gepast kunnen communiceren en werken met een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze hebben een reeks vaardigheden ontwikkeld om te zorgen voor effectief teamwork, probleemoplossend vermogen, het nemen van initiatieven, organisatorisch vermogen. Ze zullen flexibel zijn in hun benadering van zaken, veerkracht tonen onder druk en uitdagende doelstellingen behalen binnen de gegeven kaders. Meer informatie: www.highernationals.com.

In het eerste collegejaar volgen alle studenten hetzelfde collegeprogramma. Voor elke specialisatie van het tweede jaar is er ter kennismaking een relevante unit.

Tijdens een collegedag bespreekt de docent de nieuwe leerstof. Er wordt ook al gewerkt aan de opdracht (assignment) die bij de unit hoort (een business case). De opdracht wordt verder in ‘eigentijd’ gedaan. Zo pas je steeds de nieuwe theorie weer toe. Aan het begin van de collegedag is er de kick-off-toets over de leerstof van de vorige collegedag. Zo leer je elke dag een stukje ter voorbereiding op het tentamen aan het einde van de unit. De unit wordt verder afgesloten met een assessment met o.a. een presentatie bij de opdracht die je hebt gemaakt. Dit is de Think – Act – Grow aanpak van Kronenburgh.

De BTEC4 / HNC units zijn:

 • Business and the Business Environment
 • Marketing Processes and Planning
 • Human Resource Management
 • Leaderschip and Management
 • Accounting Principles
 • Managing a Successful Business Project
 • Entrepreneurial Ventures
 • Financial Transactions
 • Internship: Business Project.

(2) BTEC Level 5: Higher National Diploma (HND) in International Business

Level 5 Higher National Diploma gediplomeerden hebben een goed begrip ontwikkeld van de principes in hun vakgebied en de toepassing hiervan in de breedte. Ze hebben geleerd om de geschiktheid van verschillende benaderingen voor het oplossen van problemen te beoordelen. Ze kwaliteiten ontwikkeld die nodig zijn voor het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het managen van besluitvorming. Het opleidingsprogramma streeft ernaar dat studenten professionele, zelfreflecterende individuen zijn die in staat zijn om aan de eisen van werkgevers in het bedrijfsleven te voldoen en zich aan te passen aan een constant veranderende wereld. Meer informatie: www.highernationals.com.

De Think – Act – Grow aanpak is ook dit jaar weer van toepassing.

Er zijn dit collegejaar generieke units (voor alle studenten) en specialisatie units. Je specialisatie wordt vermeld op het HND diploma.

BTEC level 5 units: General and Specialisation

 • Research project
 • Organisational Behaviour
 • Business Strategy
 • Internship
 • Financial Management
 • Financial Reporting
 • Management Accounting
 • Taxation

(3) TOP-up programma: Bachelor (Hons)

De volgende stap is het Top-up programma. Dit studiejaar bouwt voort op de opleiding HNC en HND en brengt je naar het bachelor niveau.

Het academische niveau van de opleiding gaat weer omhoog. Dit betekent dat studenten meer zelfstandig de literatuur bestuderen en opdrachten maken: toepassen wat je de eerste twee jaar hebt geleerd. Tegelijkertijd is er zo meer ruimte voor het opdoen van praktijkervaring (internship).

Er zijn nog enkele collegedagen bij Kronenburgh. Ook zijn er pre-recorded colleges beschikbaar in de online omgeving van de University of Essex tezamen met ander collegemateriaal zoals de readers. De online studieomgeving wordt namens de Universiteit van Essex beheerd door Kaplan Open Learning.

Alle studenten volgen weer hetzelfde collegeprogramma. Ook nu werken de studenten weer aan een opdracht per unit. Ook schrijven studenten een artikel bij elke unit. Er zijn geen theorietoetsen meer. Wel wordt een actieve bijdrage verwacht van studenten tijdens de online groepsdiscussies geïnitieerd door Essex. Studenten schrijven bij elke unit ook een persoonlijk leerverslag. De studiebegeleiding wordt verzorgd door Kronenburgh en de University of Essex.

Tijdens dit top-up programma is er ook weer ruimte voor een internship: het uitvoeren van het Advanced Business Project (an in-depth research). Een internship is overigens niet verplicht. Je kunt ook afstuderen zonder een internship.

Bij de afstudeeropdracht kun je weer de focus leggen op je specialisatie uit het HND jaar, maar je kunt ook een geheel andere richting kiezen. Je onderzoeksopdracht moet vooraf door Essex worden goedgekeurd.

De University of Essex verzorgt de eindbeoordelingen van het werk van de studenten voor alle units en de afstudeeropdracht en zal uiteindelijk ook de Bachelor graad verstrekken. Ook de diploma-uitreiking is bij de University of Essex in de UK.

Top-up level 6 units

 • Global Business Environment
 • Business Strategy
 • Strategic Human Resource Management
 • Business Law
 • International Marketing Strategy
 • Business Finance
 • Advance Business Project (an in-depth research)

– Nederlands onderwijssysteem: MBO4, HAVO, of VWO-diploma;

– International education system:

 • A BTEC Level 3 qualification in Business;
 • A GCE Advanced Level profile that demonstrates strong performance in a relevant subject or adequate performance in more than one GCE subject. This profile is likely to be supported by GCSE grades at A* to C (or equivalent and/or 9 to 4 (or equivalent) in subjects such as maths and English;
 • Other related UK Level 3 qualifications;
 • European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF): level 4 EQF;
 • An international equivalent of the above.

Om ervoor te zorgen dat studenten succesvol zijn binnen het Kronenburgh International Business Program waarin studenten zowel in het Engels worden onderwezen als beoordeeld, is het van cruciaal belang dat zij over een passend niveau van Engelse taalvaardigheid beschikken. Studenten voor wie Engels niet de moedertaal is of die de laatste twee jaar niet in het Engels hebben gestudeerd, kunnen het niveau Engels aantonen middels een van de onderstaande diploma’s:

 • MBO4, HAVO, of VWO-diploma
 • Common European Framework of Reference (CEFR) level B1 (met goede cijfers, dus liefst B2)
 • PTE 51
 • IELTS 5.5; Reading and Writing must be at 5.5
 • or equivalent.

Het Kronenburgh Language College in Den Haag biedt opleidingen aan om de student op het juiste niveau Engels te brengen.

Sommige units bijvoorbeeld boekhouding en financiën vereisen wiskundevaardigheden en we raden alle studenten ten zeerste aan:

 • Nederlands onderwijssysteem: Wiskunde en/of Economie in het vakkenpakket.
 • International Education system: an A* to C grade GCSE Maths and/or 9 to 4 in GCSE Maths, prior to starting the course.

Wanneer niet voldaan wordt aan de toelatingseisen, maar de student denkt de opleiding wel met goed gevolg te kunnen afronden, is een gesprek altijd mogelijk.

Kronenburgh IBS 21+ test

Voldoe je niet aan de toelatingscriteria, maar denk je het niveau van de opleiding toch aan te kunnen? Doe dan de Kronenburgh IBS 21+ test.

Om de onderwijssystemen in de verschillende Europese landen te kunnen vergelijken, werd het European Qualification Framework EQF ontwikkeld. Het Bachelor programma Business and Management is als volgt gewaardeerd (see Nuffic):

 • Higher National Certificate in Business HNC: EQF5;
 • Higher National Diploma in Business HND: EQF5;
 • Top-up Business and Management: EQF 6 (in het Nederlandse systeem HBO of WO).

Bij Kronenburgh wordt elk succesvolle stap HNC>HND>Top-up beloond met een certificaat, diploma of graad.

HNC and HND

Kronenburgh International Business School verzorgt de onder licentie en toezicht van Pearson. Pearson Education Ltd.: het grootste diploma toekenningsorgaan van het Verenigd Koninkrijk met academische en beroepskwalificaties die wereldwijd worden erkend en gebenchmarkt. Pearson is ’s werelds meest toonaangevende leerbedrijf. Pearson verstrekt dan ook het internationaal erkende HNC certificate en het HND diploma.

Het programma is opgebouwd uit BTEC units. De Ofqual Regulated Qualifications Framework (RQF) Qualification numbers zijn:

 • Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business: 601/8364/0
 • Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business: 601/8365/2

Top-up

Tot slot de Top-up. Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met de University of Essex en Kaplan Open Learning. De University of Essex is een door het bedrijfsleven geprezen Britse openbare universiteit in het graafschap Essex in Groot-Brittannië. De kwaliteit van het onderwijs wordt zeer goed beoordeeld door de studenten. De Universiteit van Essex verstrekt de Bachelor graad.

Toetsing

In de eerste twee jaar beginnen we de collegedag met een kick-off-test over de theorie van de vorige collegedag. Zo stimuleren we je om elke collegedag echt een stukje theorie in je op te nemen. Ook krijgen jij en de docent dagelijks feedback of de theorie goed is geland of dat herhaling of extra uitleg nodig is. Aan het einde van de unit is er een theorie-examen. Het eindcijfer voor de theorie moet voldoende zijn om verder te kunnen. Dit is dus een conditioneel theorie-examen. In het Top-up programma zijn er geen theorie-toetsen meer.

Per unit krijg je een ‘opdracht’. Je laat zien dat je de theorie kunt toepassen binnen een praktijkcase. Ook ga je op zoek naar extra relevante theorie/literatuur en zorg je voor een bibliografie in je uitwerking. Je laat zien dat je met een kritische blik je eigen conclusies kunt trekken op basis van literatuur en geformuleerde adviezen. In de eerste twee jaar zit er ook een presentatiegedeelte bij de opdracht. In het top-up programma zijn er geen presentaties, maar doe je actief mee binnen het discussieforum. In het Top-up programma schrijf je naast de opdracht ook steeds een artikel. Zo wordt bij HNC, HND en Top-up steeds een portfolio van opdrachten opgebouwd. Het portfolio wordt beoordeeld om te bepalen of je voldoende studiepunten hebt behaald om in aanmerking te komen voor een certificaat/diploma/graad.

In het deeltijdprogramma bieden we de eerstejaarscolleges op dinsdagmiddag en -avond aan. Tweedejaarscolleges op woensdagmiddag en -avond. De colleges van het derde jaar zijn op donderdagmiddag en -avond.

Start: Steeds wanneer er een nieuwe unit start, is het mogelijk om in te stromen en met de opleiding te starten:

 • dinsdag 28 september 2021
 • dinsdag 9 november 2021
 • dinsdag 14 december 2021
 • dinsdag 1 februari 2022
 • dinsdag 15 maart 2022
 • dinsdag 18 april 2022
 • dinsdag 7 juni 2022

Lestijden: 13.30 uur tot 20.50 uur.

Gebouw: Lange Houtstraat 7 2511CV Den Haag

Collegeroosters:

HNC

 • Collegegeld Kronenburgh € 3.995,- (vooraf betalen of in 10 termijnen € 409,49)
 • Inschrijving Pearson € 464,49 (vooraf betalen)
 • Literatuur Pearson € 17,55 + € 210,60 (vooraf betalen)
 • Literatuur Studystore € 50,- (vooraf betalen)
 • Lidmaatschap Bibliotheek € 35,00 (t.b.v. o.a. toegang digitale bronnen)
 • In totaal € 4.737,64

HND

 • Collegegeld Kronenburgh € 3.995,- (vooraf betalen of in 10 termijnen € 409,49)
 • Inschrijving Pearson € 24,57 (vooraf betalen)
 • Literatuur Pearson € 17,55 + € 140,40 (vooraf betalen)
 • Literatuur Studystore € 0,- (vooraf betalen)
 • Lidmaatschap Bibliotheek € 35,00 (t.b.v. o.a. toegang digitale bronnen)
 • In totaal € 4.212,52

Top-up: Collegegeld University of Essex collegegeld € 7.215,39 (vooraf betalen of betalingsregeling via Essex)

Total three-years Bachelor: HNC € 4.737,64 + HND € 4.212,52 + Top-up € 7.215,39 = € 16.165,55

Goed om te weten

 • Prijzen Pearson en Essex zijn onderhevig aan wisselkoersen.
 • Pearson en Essex kunnen prijzen wijzigen.
 • Studiebegeleiding Top-up vanuit Kronenburgh kan wijzigen en vervolgens dan zo ook het collegegeld (wordt ook geïndexeerd).
 • Studystore literatuur is gebaseerd op prijzen voorgaande collegejaar. Nieuwe literatuurlijsten komen pas beschikbaar voor zomervakantie.

Overige Kosten

 • Je brengt je eigen laptop mee. Wij werken met Microsoft Office suite (Word, Excel, PowerPoint (volledige softwareversies, dus geen gratis of beperkte versies).
 • Het is mogelijk dat er extra collegemateriaal / literatuur in rekening wordt gebracht.
 • Bij studievertraging wordt € 100,- in rekening gebracht om de inschrijving bij Pearson voort te zetten.
 • Bij niet behalen voldoende studieresultaten zijn er kosten voor volgen colleges, maken tentamens en assessments (afhankelijk van wat nodig is).

HNC / HND per Unit

Het is ook mogelijk om in te schrijven per HNC/HND unit. Dit kan een mooie aanvulling zijn op eerder genoten onderwijs en werkervaring. Er wordt bij het behalen van de module een certificaat afgegeven.

 • HNC deeltijdopleiding collegegeld € 570,- (vooraf betalen)
 • Inschrijving Pearson € 57,33 (vooraf betalen)
 • Literatuur Pearson € 70,20 (vooraf betalen)
 • Lidmaatschap Bibliotheek € 35,- (t.b.v. o.a. toegang digitale bronnen)
 • In totaal € 698,24 per unit

Betaalt de overheid mee?
Via de regeling: Stimulering Arbeidsmarktpositie kan via het UWV tot € 1.000,- per jaar worden aangevraagd. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er op tijd bij!

Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Na afronding van het Bachelor programma kun je gaan werken of verder studeren: een masteropleiding bij een Nederlandse Universiteit of HBO onderwijsinstelling of een Internationale Universiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een van de volgende masteropleidingen:

 • Master of Business Management MBM
 • Master of Business Administration MBA

Of een master die aansluit bij je specialisatie:

 • International Business and Entrepreneurship
 • Human Resource Management
 • Entrepreneurschip and Innovation
 • Organisational Change Management
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Finance and Management
 • Marketing
 • etc.

Je moet je ervan bewust zijn dat universitaire toelatingseisen altijd aan verandering onderhevig zijn. Bij een Universitaire master worden weer andere eisen gesteld dan bij een HBO master.

Na het 1,5 jaar NL Top-up programma kun je wellicht blijven werken bij het stagebedrijf (internship). Of je gaat een half jaar reizen om daarna weer de Master op te pakken.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@ibs-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

Vraag studiegids in print
Download digitale studiegids
Meld je aan

‘Het gestructureerde onderwijs van Kronenburgh “Think – Act – Grow”, past perfect bij mij. Zo kom ik tot mooie resultaten.’

Student